Site Overlay

Žalm 37

Žalm 37 je odpovědí na problém zla, který Starý zákon často vyjadřuje jako otázku: Proč se daří zlým a dobří trpí? V New American Bible, Revised Edition, vydané katolickou církví v USA, žalm odpovídá, že tato situace je pouze dočasná: Bůh vše obrátí a odmění dobré a potrestá zlé zde na zemi. Tento výklad sdílejí i protestanti. Matthew Henry jej nazývá Davidovou výzvou k trpělivosti a důvěře v Boha podle stavu zbožných a bezbožných. Charles Spurgeon ji nazývá „velkou hádankou o blahobytu bezbožných a utrpení spravedlivých“.

Je napsána jako akrostich a rozdělena do samostatných částí. Každý oddíl končí Božím rozřešením otázky.

Žalm byl také chápán jako modlitba pronásledovaného, který se uchýlil do chrámu, nebo obrazně řečeno o útočišti v Bohu. Žalm končí prosbou k Bohu za ty, kdo ho ctí, aby jim žehnal svou spravedlností a chránil je před nástrahami bezbožníků.

Téma dědictví země se v tomto žalmu opakuje pětkrát (ve verších 9, 11, 22, 29 a 34). Předtím v Žalmu 25,13 je řečeno, že zemi zdědí také bohatí. Albert Barnes také srovnává odříznutí bezbožných v žalmu 37,2 a 10 s odříznutím bezbožných v žalmu 73,27.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.