Site Overlay

7 běžných síťových problémů a jejich rychlé řešení

Vyčerpání IP adres

Pro řešení tohoto problému použijte příkaz ipconfig. Pokud si pracovní stanice přiřadila IP adresu začínající 169.x.x.x, znamená to, že ze serveru DHCP nebyla k dispozici žádná IP adresa.

Rychlé řešení: Někteří uživatelé kabelového internetu nemusí mít místní směrovač, v takovém případě jsou IP adresy přidělovány v omezeném rozsahu přímo od poskytovatele internetového připojení. Pravděpodobně vám došly povolené IP adresy od poskytovatele internetového připojení. Řešením tohoto problému je zakoupení buď samostatného směrovače, nebo přístupového bodu WiFi s integrovaným směrovačem. Tím si vytvoříte vlastní místní fond interních adres a zajistíte, že vám nedojdou.

Pokud již máte místní směrovač s DHCP, může být výchozí fond adres pro vaši síť příliš malý. Přístupem k nastavení DHCP na směrovači můžete upravit velikost fondu adres tak, aby vyhovoval potřebám vaší sítě.

Preventivní opatření: Je důležité, aby každá síť připojená k internetu měla v provozu místní směrovač s NAT a DHCP, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak z důvodu prevence vyčerpání IP adres. Směrovač musí být jediným zařízením připojeným k modemu, všechna ostatní zařízení se připojují přes směrovač.

Problémy s DNS

Chyby, jako je The Network Path Cannot Be Found, IP Address Could Not Be Found nebo DNS Name Does Not Exist, lze obvykle vysledovat k problému s konfigurací DNS. K rychlému zobrazení nastavení DNS pracovní stanice lze použít nástroj příkazového řádku nslookup.

Rychlé řešení: Pracovní stanice a další síťová zařízení lze nakonfigurovat tak, aby používala vlastní servery DNS a ignorovala server přidělený protokolem DHCP. Kontrola nastavení „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ pro váš adaptér ukáže, zda je zadán nesprávný server DNS, takže místo toho stačí vybrat možnost „Získat adresu serveru DNS automaticky“.

Preventivní opatření: Místní směrovač může být nakonfigurován tak, aby fungoval jako server DNS a vytvářel průchod DNS na servery poskytovatele internetových služeb. Ve vytížených sítích to může přetížit možnosti směrovače. Změňte nastavení DHCP v síti tak, abyste měli přímý přístup k serverům DNS.

Jediná pracovní stanice se nemůže připojit k síti

Pokud se při otevření webového prohlížeče zobrazí zpráva „Žádný internet“ pouze na jediné pracovní stanici, můžeme obvykle předpokládat, že zbytek sítě je v pořádku, a zaměřit pozornost na případný hardware a software, který je specifický pro tento systém.

Rychlá náprava: Chcete-li vyřešit tento problém se sítí, začněte odstraněním zjevných komunikačních překážek, jako je špatný kabel, špatný signál WiFi, selhávající síťová karta nebo nesprávné ovladače. Ujistěte se, že je síťový adaptér pracovní stanice nakonfigurován se správnou adresou IP, podsítí a servery DNS.

Pokud to problém nevyřeší, zkontrolujte veškerý software brány firewall v zařízení a ujistěte se, že jsou potřebné porty do vnější sítě otevřené. Mezi běžné porty patří 80 a 443 pro webový provoz a dále 25, 587, 465, 110 a 995 pro e-mail.

Preventivní opatření: Obvykle je nejlepší ponechat všechna nastavení TCP/IP pracovní stanice na hodnotě „Automaticky přiřazeno“. Pomocí serveru DHCP rozdělte jednotnou konfiguraci všem zařízením v síti. Pokud je na konkrétní pracovní stanici nebo serveru potřeba statická IP, většina serverů DHCP umožňuje vytvořit statické mapování IP.

Nepodaří se připojit k místním sdílením souborů nebo tiskáren

Problémy se sdílením patří k nejobtížněji řešitelným síťovým problémům vzhledem k množství komponent, které je třeba správně nakonfigurovat.

Nejčastěji problémy se sdílením vznikají kvůli konfliktům mezi smíšenými prostředími zabezpečení. Dokonce i různé verze stejného operačního systému někdy používají mírně odlišné modely zabezpečení, což může ztížit propojení pracovních stanic.

Rychlé řešení: Problémy se sdílením můžeme nejefektivněji vyléčit tak, že projdeme možnosti v tomto pořadí:

  1. Zajistěte, aby byly spuštěny požadované služby. V systémech Windows musí být spuštěny služby serveru, pomocníka TCP/IP NetBIOS, pracovní stanice a prohlížeče počítače. V počítačích se systémem Linux je ke sdílení se systémy Windows zapotřebí především Samba.
  2. Zkontrolujte bránu(y) firewall. Je velmi běžné, že brána firewall pracovní stanice je nakonfigurována tak, aby blokovala provoz sdílení souborů a tiskáren, zejména pokud je nainstalován nový antivirový balíček, který zavádí vlastní bránu firewall. Problémy s bránou firewall mohou být také na úrovni hardwaru, takže se ujistěte, že směrovače nebo spravované přepínače propouštějí sdílený provoz v rámci podsítě. Když už mluvíme o podsíti….
  3. Zajistěte, aby všechny pracovní stanice byly ve stejné podsíti. Tento problém se obvykle objevuje pouze ve složitých sítích, nicméně i v jednoduchých sítích se někdy vyskytují zařízení se statickou IP s nesprávně nakonfigurovanou podsítí. Výsledkem je, že vnější provoz se bude pohybovat v pořádku, zatímco vnitřní provoz narazí na nečekané překážky.
  4. Všechny síťové adaptéry systému Windows budou muset mít povoleno sdílení souborů a tiskáren pro sítě Microsoft, klienta pro sítě Microsoft a NetBIOS přes TCP/IP.
  5. Pokud výše uvedené kontroly proběhly, je konečně čas zkontrolovat nejpravděpodobnějšího viníka, oprávnění. Je zapotřebí více vrstev přístupu, z nichž každá má své vlastní rozhraní v rámci operačního systému. Zkontrolujte, zda:

  • Systémy nakonfigurované s nesprávnou pracovní skupinou nebo doménou.
  • Nesprávně nakonfigurovaná skupina HomeGroup.
  • Typ sítě nastavený na Public.
  • Nesprávná oprávnění NTFS.

Místní síť nelze připojit k internetu

Tato situace může být buď občasná, nebo trvalá. Často se stává, že nejobtížnějším aspektem řešení jakéhokoli problému s externí sítí je nalezení odpovědné společnosti. A následně ji pověřit vyřešením problému, zejména v případě přerušovaných poruch, které je obtížné vysledovat. Někdy to může být takový problém, že organizace budou muset změnit poskytovatele internetu, aby problém vyřešily.

Rychlé řešení: Prvním krokem je restartování směrovače a modemu. K identifikaci přerušení komunikace pak lze použít nástroj tracert. Zřetelně se zasekne na konkrétním skoku směrovače, který problém způsobuje. Se svými zjištěními se obraťte na poskytovatele internetových služeb a v případě potřeby poskytněte snímky obrazovky.

Preventivní opatření: Abyste se vyhnuli ukazování prstem, které může zabránit rychlému řešení vnějších problémů, proveďte průzkum a ujistěte se, že si pořizujete připojení pouze od místních poskytovatelů prvního stupně. Ostatní poskytovatelé internetu vám rádi prodají své služby, nicméně jsou to prostě „prasátka“ na připojení Tier 1, protože ve skutečnosti nevlastní infrastrukturu ve vaší oblasti.

Cílem je odstranit co nejvíce prostředníků, aby v případě (ne pokud) problému stačil jeden telefonát k identifikaci problému a přivolání techniků, kteří na něm budou pracovat.

Pomalý výkon internetu

Pomalý výkon je obvykle způsoben přetížením nebo někdy nekvalitním připojením, které zkorodovalo nebo se jinak zhoršilo. Přetížení nemusí přímo souviset s vyčerpáním šířky pásma, protože jediný přetížený port na přepínači nebo směrovači může snížit výkon sítě.

To může platit zejména u pronajatých linek, kde lze očekávat vyhrazenou šířku pásma, ale testy rychlosti ukazují, že síť nedosahuje svého jmenovitého potenciálu.

Rychlé řešení: Použijte webové stránky s testy rychlosti, které provádějí testy z geograficky vzdálených serverů. Tím lze přesně určit oblasti přetížení sítě poskytovatele internetových služeb. V případě kabelového internetu je místní síť sdílená mezi vašimi sousedy, což zavazuje poskytovatele internetu k nákladnému zvýšení šířky pásma, když dojde k jeho nasycení. Nahlaste svá zjištění poskytovateli internetu, aby mohl podniknout kroky k vyřešení problému.

Servery DNS jsou často přehlíženým aspektem výkonu internetu. Používání nesprávných serverů DNS může mít za následek přetížení směrování nebo problémy s vyrovnáváním zátěže. Ačkoli byste obvykle měli používat nastavení DNS poskytovatele internetového připojení, kdykoli je to možné, může ve skutečnosti směrovat provoz přes přetížené webové mezipaměti. Nastavení DNS můžete dočasně upravit tak, abyste místo toho používali službu OpenDNS.

Preventivní opatření: Pokud je výkon internetu kritický, musíte si zajistit odpovídající připojení. Kabelový internet je sice levný, ale můžete si tím připravit časté posměšky zaměstnanců. Místní operátor DSL může za mírně vyšší cenu nabídnout vyšší spolehlivost, ale pro dosažení co nejstálejšího výkonu může být drahá pronajatá linka pro vaši organizaci nutností.

Na internetu je spousta nápovědy – využijte ji!“

Dobrou zprávou je, že existuje nepřeberné množství zdrojů pro odstraňování problémů a řešení síťových problémů a mnohé z nich jsou zdarma a zabudované do většiny operačních systémů. Ping, tracert, ipconfig, nslookup a speedtest.net by měly být v horním šuplíku sady nástrojů každého správce.

Pokročilejší nástroje, jako je Wireshark, poskytují podrobnou analýzu potenciálních úskalí vaší sítě, zatímco nástroje wardriving lze použít k identifikaci problémů s výkonem nebo rušením WiFi.

Vyzbrojeni hlubšími znalostmi o fungování vaší sítě můžete být připraveni na nevyhnutelné a dokonce můžete vyškolit koncové uživatele, aby sami řešili jednoduché problémy. Vaše pověst síťového hrdiny bude žít dál!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.