Site Overlay

88888 Andělské číslo – význam a symbolika

Přesně v okamžiku, kdy vyšlete do vesmíru přání, hlubokou potřebu něco změnit, je to přesný okamžik, kdy andělé dostanou signál, aby vám poskytli potřebné vedení a podporu.

Další fáze procesu růstu je ta, kdy probíhá transformace.

Když se změníte, pozvedne to celou planetu na vyšší úroveň vědomí, což každému umožní žít v přítomném okamžiku, protože jen díky přítomnému okamžiku máme spojení Ducha a těla.

Jak postupujete v této fázi, stejným způsobem se Země přibližuje k něčemu jinému, což dává jedinečné spojení Ducha a hmoty.

V přítomném okamžiku, kdy přichází andělské poselství, nacházíte smysl života, alespoň jeden z nich. S poselstvím, které k vám přišlo v podobě 88888, je třeba zaznamenat zážitky, které se vám na této duchovní cestě přihodí.

Přečtěte si zde o skutečném a skrytém významu spojeném s těmito číselnými sekvencemi, které jsou na pohled tak výrazné, že je prakticky nemožné je přehlédnout.

Jakmile ji spatříte, jste si jisti, že v sobě nese tak vysokou energii, že prakticky hned víte, že znamená transformaci a mnohem víc.

88888 Andělské číslo – zajímavé informace

I když se právě teď nacházíte v nepříjemné situaci plné očekávání, nečekejte, že vám budou druzí věrní, protože vy jste věrní něčemu nebo někomu. Nikdo není povinen za vás bojovat a nastavovat vám rameno v těžkých chvílích.

Na tom všem je však něco velmi pozitivního – andělé vám kryjí záda a jejich posláním je soucítit s vámi a utěšovat vás.

Propůjčit vám svou moudrost, poskytnout vám Lásku, když máte pocit, že si ji v žádném případě nezasloužíte. Andělský přítel je ten, kdo vyslechne vaše starosti a pochopí, o co vám jde.

Spojovací tkáň poselství 88888 a vaší současné situace je vidět ve spojení se Zdrojem, a to dvěma pojmy.

První hovoří o prázdnotě a přijetí – jen vy je můžete zaplnit, přestaňte to vyžadovat od druhých.

Druhý pojem související s andělským číslem 88888 je myšlenka žít v přítomném okamžiku, protože žít teď je jediný způsob, jak být trvale (můžete vidět jasný účinek čísla 8) spojen se Zdrojem.

Musíme doplnit ještě jednu zajímavou informaci považovanou za andělské číslo 88888.

Kdykoli andělské bytosti poslaly poselství s tímto nebo podobným vzhledem, když se jedno výrazné číslo opakuje 3, 4 nebo vícekrát, jako v tomto případě 88888, kde se číslo 8 opakuje pětkrát, znamená to, že vám andělé chtějí sdělit něco tak důležitého, že jste povinni tomu naslouchat.

Význam a symbolika

Význam čísla 8888 nelze pochopit jinak než jeho vztahem k energii.

Musíte vědět, že každý z nás jako lidská bytost ztrácí takové množství energie, když se nacházíme v nižších vibracích, když se stýkáme s těmi, kteří snižují naši energetickou úroveň, nebo když děláme věci, které nám nevyhovují; nebo když nejsme v souladu s některými svými rozhodnutími.

To nám brání dosáhnout potřebné úrovně transformace, a co je úžasné a dokázané na andělském čísle 88888, je to, že svou transformační cestu nezačínáte, ale že jste již dávno před ní.

Můžeme se naučit, jak se všem těmto situacím vyhnout pomocí systému ochrany myšlenek, slov a činů, a tak udržet své energetické pole v bezpečí před negativitou.

Význam číselné sekvence z božského čísla 88888 je systém ochrany potřebný k tomu, abychom se vyhnuli mnoha těmto situacím, které snižují vaše energetické pole.

To vlastně znamená, že musíme znát a technicky zvládnout všechny činnosti, které potřebujeme k aktivaci superschopností, jež máme od narození.

Angelské číslo 88888 je našich pět rozšířených poselství od Božského, nutných k tomu, abychom se sladili s Duchem.

Když takto žijeme, pak víme, že náš Duch je vlastně život a vždy nám přináší mír.

Náš dobrý pocit ze sebe sama nám pomáhá splynout s naším tělem, protože bez těla nemůžeme mít hmotné zážitky.

Dovolte lidem, aby prostě existovali bez vašich očekávání a hodnocení, a vše zapadne na své místo. Je nutná svoboda, prostor, v němž se děje Láska.

88888 Andělské číslo v lásce

Jelikož je andělské číslo 88888 tak silné, mocné, zesílené ve vibračním smyslu, pak ukazuje, jak je ve vašem životě zdůrazněno vnitřní bytí, to ukazuje, jak mají city v životě ústřední místo.

Co toto poselství ukazuje – že je vyjádřena potřeba citového spojení s druhými, touha po pocitu bezpečí v milostném svazku.

Intimita je samozřejmostí a bez ní se na ničem nedohodnete. Dokážete se zcela věnovat těm, které milujete, ale zároveň chcete, aby vás někdo jiný poznal, přijal a miloval.

Jste ochotni přijmout výzvu otevřít se a sdílet svůj vnitřní svět, přesto je vaše cesta k intimitě pomalá a opatrná. Raději nasloucháte a jemně povzbuzujete druhou osobu, aby udělala první krok, a neradi se stavíte do popředí. Necháváte se intuicí vést k hlubším úrovním intimity a obratně citově manévrujete v nejistých situacích plných nevyřčených slov, skrytých pohledů, předtuch a jemných vzkazů.

V intimním vztahu ne s druhými, ale sami se sebou, jako jediném určujícím vztahu v procesu transformace (8 krát 5), se získanou andělskou moudrostí zahalíte ochranným brněním Lásky a vytvoříte si v jejím srdci ten nejkrásnější a nejbezpečnější domov. Musíte však oplácet stejnou měrou.

Pokud si dovolíte začít a řešit to ve své duši, buďte si jisti, že poselství 88888 platí pro všechny nebo pro nic! Trvá to velmi dlouho, než se otevře, ale když se to stane, a pak je to úplné, silné a navždy! To všechno jsou vlastnosti spojené s číslem 8, které je zde maximálně posíleno!“

Nakonec andělé rozpoznali hlubokou a upřímnou potřebu, kterou jste si pěstovali hluboko uvnitř – 88888 ukazuje, že nemáte váhat, když tento proces začíná.

Spoléháte-li na intuici, můžete ignorovat opatrnost a vrhnout se do transformace, ale to je přesně to, co potřebujete.

Fakta o andělském čísle 88888

Angelské číslo 88888 je vytvořeno čistě z vibrací spojených v Božském rytmu, vibrační síly čísla 8 krát 5.

Jaké jsou tedy tyto skutečnosti spojené s číselnou posloupností 88888 nebo na menší úrovni s číslicí 8?

Angelské číslo 88888 je číslo, které je spojeno především s kreativitou, vyjadřováním a směřováním energie a inspiruje vás k vyjádření vaší osobní nezávislosti v nebývalém a inovativním přístupu.

Angelské číslo 8, jako jedna z jeho částí (představte si ho však maximálně posílené), je známé jako číslo, které má silný vliv na naše partnerské vztahy a vztahy.

Toto číslo je symbolem harmonie, rovnováhy a především míru, i když zároveň nevylučuje myšlenku, že mír a harmonie přicházejí po chaosu a „válce“, „boji“ atd.

Říká nám, že bychom měli více důvěřovat sami sobě, ale také svým andělům strážným, neboť jejich úkolem je vést nás a bdít nad námi.

Číslo 8 vždy naznačuje důležité poselství (jak jsme uvedli v některých předchozích částech) a připomíná vám, že jste pracovitý člověk s velkým talentem, který je nemůže využít, protože je pod blokací.

Číslo 8 vám připomíná, že se v životě musíte naučit důležité lekce, a většinu těchto lekcí získáte z předchozích zkušeností (to by vás nemělo překvapit, číslo 8 je obecně spojeno s aspektem karmy a minulosti).

Shrnutí

Nyní tedy konkrétní informace, které jsou spojeny s číslem 88888 seslaným od Božského, když vstupujete do procesu transformace:

Odpusťte, co není ve vašich rukou; přišli jsme na tento svět, abychom si připomněli, kdo jsme, a abychom po sobě zanechali stopu, nejlépe pozitivní.

Ale především, proces transformace může začít teprve tehdy, až se pustíme a přestaneme se klamat.

Pochopte, že vám nikdo nic nedluží, a to bude začátek vašeho blahobytu – opakujte to tak dlouho, dokud nedojde na vaši mysl a duši – Nikdo. Nic vám nedluží.

Zanechte iluze, že jste v očích těch, které potkáváte, tak důležití a významní. Největší význam můžete mít pro sebe a Svatou bytost, proto se k sobě chovejte co nejlépe, zacházejte se sebou s péčí, upřímně a nesobecky.

Jste toho schopni?“

Jestliže ano, věřte, že již měníte realitu – jste připraveni utěšit, pomoci, obejmout, nakrmit nebo zachránit člověka, na kterém vám záleží, a trpělivě čekáte na okamžik, kdy se vám to vše vrátí jako důvěra a podpora, jako Láska, v níž sami najdete útěchu a podporu. Jste dobří ve světě pocitů.

I když zažijete emocionální zranění, dokážete se dobře zotavit, vzpamatovat a jít dál, protože neochvějně věříte v Božskou Lásku.

Angelské číslo vstoupilo do vašeho života ne náhodou, ale záměrně; hluboká a pozitivní vnitřní vibrace znamená, že jste se naučili ovládat naše energetické pole. Tak si udržujete zdraví přirozeného i duchovního těla.

Angelské číslo 8888 nakonec znázorňuje Ducha, protože je to život; vaše mysl je stavitelem, zatímco fyzické tělo je důsledkem. Musíme se naučit, jak používat svou mysl, abychom se spojili s Duchem a vnesli do fyzického těla nekonečný život, i když takové spojení nakonec nastane.

Toto je ve zkratce vysvětlení transformace, která začala; držte krok s Božským plánem, který je vám předkládán v podobě čísla 88888.

Ezoicreportovat tento inzerát

Loading…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.