Site Overlay

Albánie oficiálně uznána kandidátem na členství v EU

Pětileté čekání Albánie na uznání za kandidáta na členství v Evropské unii skončilo. 28 členských států EU uznalo, že Albánie by měla být za své reformy odměněna.

S výhradou souboru předběžných postupů bude nyní Albánie moci zahájit potenciálně velmi zdlouhavý proces vyjednávání a přijímání práva EU v 35 oblastech neboli „kapitolách“. Po tomto technickém a legislativním procesu bude muset Albánie požádat o politickou podporu členských států EU, aby se mohla stát členem.

Albánie poprvé požádala o status kandidátské země v roce 2009, ale neschopnost pokračovat v reformách a vysoce stranický politický systém – stejně jako opakující se problémy s volbami – ji dlouhá léta brzdily. Situace se změnila loni v létě, kdy albánské politické strany dosáhly shody na potřebě přijmout a zavést legislativu požadovanou EU.

Po tomto průlomu následovaly nejlépe provedené volby v albánské historii a nástup vlády, která reformní proces udržuje. Vedoucí představitelé EU přesto na svém prosincovém zasedání odmítli uznat Albánii za kandidátskou zemi s tím, že chtějí v příštích šesti měsících vidět další realizaci protikorupční strategie, reformu soudnictví a „pokračující trend aktivního vyšetřování a trestního stíhání“.

Pokračující zaměření Albánie na vymáhání práva, včetně řady významných zásahů v různých oblastech, od obchodu s drogami až po hazardní hry, stačilo k tomu, aby přesvědčilo členské státy, aby daly Albánii zelenou k zahájení přístupového procesu. Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření, 4. června prohlásil, že Komise se „bez jakýchkoli výhrad a nade vší pochybnost“ domnívá, že Albánii by měl být udělen status kandidátské země.

Legislativní opatření v oblasti právního státu budou jistě první kapitolou jednání, kterou EU otevře, a také poslední. To má rozptýlit jednu z hlavních obav, které EU měla z rozšíření na západní Balkán. Dalším důvodem k obavám je možnost zvýšené migrace, což je obava, kterou v prosinci veřejně vyslovil David Cameron, premiér Spojeného království, které je historicky zastáncem rozšiřování EU.

Podpora EU Albánii přichází na pozadí obnovené dynamiky rozšiřování EU na západní Balkán. Srbsko v loňském roce zahájilo rozhovory o vstupu do EU a Kosovo, kde většinu obyvatelstva tvoří etničtí Albánci, zahájilo první krok k přistoupení. Kosovo v květnu dokončilo rozhovory o stabilizační a přístupové dohodě. Albánie podepsala dohodu o stabilizaci a přidružení s EU v roce 2006.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.