Site Overlay

Cloud computing – Obchodní perspektiva☆

Vývoj cloud computingu v posledních několika letech je potenciálně jedním z největších pokroků v historii výpočetní techniky. Má-li však cloud computing využít svého potenciálu, je třeba jasně pochopit různé související problémy, a to jak z pohledu poskytovatelů, tak z pohledu spotřebitelů této technologie. Zatímco v současné době probíhá mnoho výzkumů v oblasti samotné technologie, existuje stejně naléhavá potřeba porozumět otázkám souvisejícím s podnikáním v oblasti cloud computingu. V tomto článku identifikujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby odvětví cloud computingu. Dále identifikujeme různé problémy, které ovlivní různé zainteresované strany cloud computingu. Vydáváme také soubor doporučení pro odborníky z praxe, kteří budou tuto technologii poskytovat a spravovat. Pro výzkumné pracovníky v oblasti IS nastiňujeme různé oblasti výzkumu, kterým je třeba věnovat pozornost, abychom byli schopni tomuto odvětví v příštích letech poradit. Nakonec nastiňujeme některé klíčové otázky, s nimiž se potýkají vládní agentury, které se vzhledem k jedinečné povaze této technologie budou muset úzce zapojit do regulace cloud computingu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.