Site Overlay

Kampaň chudých 1968 – výzvy a úspěchy

Kampaň chudých čelila mnoha výzvám. V době zahájení kampaně vedení SCLC stále truchlilo nad smrtí Martina Luthera Kinga Jr. Byly zde logistické problémy s dopravou lidí z celé země do Washingtonu – s jejich stravováním, zajištěním jejich bezpečnosti a hledáním přístřeší po cestě. Výzvou bylo také zahájení rozsáhlého celonárodního hnutí, v němž různé komunity přicházely do Washingtonu s nejrůznějšími potřebami a cíli. SCLC muselo najít jednotu mezi odlišnostmi. Navzdory těmto výzvám mělo hnutí své úspěchy a dopad.

Kampaň chudých znamenala důležitou změnu v dějinách USA. Kampaň upozornila na chudobu a zároveň pomohla připravit půdu pro budoucí hnutí za sociální spravedlnost. Navíc jako multietnické křížové tažení byly vyslyšeny hlasy amerických chudých a krize chudoby v Americe se stala viditelnou.

Hlad v Americe (Youtube), který byl vysílán v květnu 1968 na CBS, přinesl chudobu a hlad do amerických domácností. Pořad se zaměřil na chudobu ve čtyřech oblastech země: latinskoamerická komunita v Texasu, bělošská komunita ve Virginii, indiánská rezervace v Arizoně a afroamerická komunita v Alabamě. Zobrazení dopadu chudoby na děti v dokumentu přimělo Američany, aby napsali svým zástupcům a žádali vládu o poskytnutí pomoci.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.