Site Overlay

Modified treadmill protocol for evaluation of physical fitness in pediatric age group–comparison with Bruce and Balke protocols

Cílem této studie bylo porovnat klasické Balkeovy a Bruceovy protokoly s naší modifikací Balkeova protokolu v dětské kardiorespirační diagnostice. Modifikace Balkeho se skládá z devíti etap za 1 min při konstantní rychlosti 5,6 km x h(-1) a zvyšující se nadmořské výšce od 6 % do 22 % v krocích po 2 %. Šedesát zdravých dětí (průměrný věk = 13,3+/-0,2 roku; BMI = 18,8+/-0,6 kg x m(-2); průměr +/- 95% CI), rozdělených do tří skupin po 20 dětech, odpovídajících věkem, výškou a BMI, provedlo integrativní kardiopulmonální zátěžové testování pomocí jednoho z uvedených protokolů na běžeckém pásu. Na konci každého přírůstku cvičení a po celou dobu zotavování byly děti požádány, aby ohodnotily vnímanou námahu (RPE) pomocí stupnice Borg Category Ratio–CR-10. Na konci každého přírůstku cvičení a po celou dobu zotavování byly děti požádány, aby ohodnotily vnímanou námahu. Výsledky cvičení ukázaly, že Balkeho protokol měl nejdelší trvání (21,7+/-0,6 min.) a nejnižší hodnoty VO2/kg (34,2+/-1,8 ml x min(-1) x kg(-1)) vzhledem k minimálním přírůstkům zátěže. Bruceův protokol měl střední dobu trvání (14,9+/-1,1 min.) a děti dosahovaly nejvyšších hodnot VO2/kg (48,6+/-2,7 ml x min(-1) x kg(-1)), ale test je symptomaticky omezený, což je v dětském věku eticky nepřijatelné. Údaje o cvičení ukázaly, že naše modifikace klasického Balkeho protokolu měla optimální délku trvání (11 min.) a poskytla vrcholové hodnoty VO2/kg (39,4+/-2,3 ml x min(-1) x kg(-1)) vhodné pro hodnocení zátěžové kapacity dětí. Hodnocení vnímané námahy dětmi bylo nejvyšší u Bruceova protokolu (6,5+/-0,4) a nejnižší u původního Balkeho protokolu (4,5+/-0,8). Závěrem lze říci, že modifikace Balkeho protokolu je vhodná a spolehlivá pro screeningové a klinické testování v dětské věkové skupině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.