Site Overlay

Salme 37

Palm 37 er et svar på problemet med ondskab, som Det Gamle Testamente ofte udtrykker som et spørgsmål: Hvorfor har de onde det godt, og de gode lider? I New American Bible, Revised Edition, der er udgivet af den katolske kirke i USA, svarer salmen, at denne situation kun er midlertidig: Gud vil vende tingene om og belønne de gode og straffe de ugudelige her på jorden. Denne fortolkning deles af protestanterne. Matthew Henry kalder den Davids opfordring til tålmodighed og tillid til Gud ved de gudfrygtiges og de ugudeliges tilstand. Charles Spurgeon kalder det “den store gåde om de ugudeliges velstand og de retfærdiges trængsler”.

Det er skrevet som en akrostik og opdelt i adskilte afsnit. Hvert afsnit slutter med Guds løsning på spørgsmålet.

Salmen er også blevet forstået som en bøn fra den forfulgte, der har søgt tilflugt i templet eller i overført betydning om tilflugt i Gud. Salmen slutter med en bøn til Gud for dem, der ærer ham, om at velsigne dem med hans retfærdighed og beskytte dem mod de ugudeliges snarer.

Temaet om at arve landet går igen fem gange i denne salme (i versene 9, 11, 22, 29 og 34). Forud for dette i Salme 25:13 siges det også, at de rige også skal arve landet. Albert Barnes sammenligner også de ugudelige, der bliver udryddet i Salme 37:2 og 10, med de ugudelige, der bliver udryddet i Salme 73:27.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.