Site Overlay

Educators & Families

Backpack Connection Series

TACSEI:n kehittämä ilmainen tuote, joka tarjoaa opettajille strategioita, tutkimustehtäviä ja kokemuksia myönteisen käyttäytymisen tukemiseen.

Pyramidimallin käytäntöjen esittely: A Typical Day in a Preschool Classroom

This video highlights several evidence-based teaching practices in a preschool classroom as demonstrated by a high fidelity Pyramid Model implementation site.

Demonstration of Pyramid Model Practices: A Typical Day in a Toddler Classroom

This video highlights several evidence-based teaching practices in a toddler classroom as demonstrated by a high fidelity Pyramid Model implementation site.

ePyramid & Cohort Coaching FAQs

1. Mitkä ovat Pyramid-mallin verkkokoulutuksen tavoitellut tulokset? Pyramidimalli on todistettu järjestelmä, jonka avulla opettajat ja huoltajat voivat ohjata pienten lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja samalla parantaa heidän kykyään oppia ja itsesäätelyä haastavassa käyttäytymisessä. ePyramid demokratisoi tämän järjestelmän saatavuutta esittämällä sen sarjana …

Infant/Toddler Training Modules

Promoting Social and Emotional Competence: Nämä moduulit suunniteltiin ohjelmien hallinnoijien, T/TA-palvelujen tarjoajien, varhaiskasvattajien ja perheenjäsenten kanssa pidetyissä fokusryhmissä kerätyn palautteen perusteella siitä, minkä tyyppisestä ja sisällöllisestä koulutuksesta olisi eniten hyötyä pienten lasten sosiaalis-emotionaalisten tarpeiden täyttämisessä. Moduulien sisältö vastaa näyttöön perustuvia …

Vanhempien koulutusmoduulit

Nämä moduulit sisältävät mm. seuraavaa: (1) Making Connection! (2) Making it Happen! (3) Why do Children Do What They Do? (4) Teach Me What To Do! (5) Facing the Challenge (osa 1) (6) Facing the Challenge (osa 2), perhetyökirja ja ohjaajan opas. FACILITAATTORIN OPAS (PDF) / Guía del presentador (PDF) MODUULI 1 Making Connection! …

Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS), Positive Behavior Support, and the Pyramid Model

Positive Behavior Support (PBS) tarkoittaa ”lähestymistapaa käyttäytymisen tukemiseen, joka käsittää jatkuvan prosessin, joka koostuu tutkimukseen perustuvasta arvioinnista, interventiosta ja tietoon perustuvasta päätöksenteosta, jossa keskitytään sosiaalisten ja muiden toiminnallisten taitojen kehittämiseen, kannustavien konteksteiden luomiseen ja ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseen” (Kincaid ym., painossa). Sitä tulisi pitää sateenvarjo- tai …

Practical Strategies for Teachers/Caregivers

Alhaalla on kokoelmamme virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda hoitavia ympäristöjä luokkahuoneeseensa.

Preschool Training Modules/Módulos de Capacitación

Promoting Social and Emotional Competence: Nämä moduulit suunniteltiin ohjelmien hallinnoijien, T/TA-palvelujen tarjoajien, varhaiskasvattajien ja perheenjäsenten kanssa pidetyissä fokusryhmissä kerättyjen kannanottojen perusteella siitä, minkä tyyppisestä ja sisällöllisestä koulutuksesta olisi eniten hyötyä pienten lasten sosiaalis-emotionaalisten tarpeiden täyttämisessä. Moduulien sisältö vastaa näyttöön perustuvia …

Keskeyttäminen ja erottaminen

Pyramid Equity Project Fact Sheet Tietolehtinen, jossa kuvataan Pyramid Equity Project (PEP) -hanketta (Pyramid Equity Project), jota rahoittavat Yhdysvaltain opetusministeriö ja terveys- ja sosiaalipalvelut ja jonka tarkoituksena on puuttua implisiittisiin ennakkoluuloihin sekä erottamis- ja keskeyttämiskäytäntöihin Pyramid-mallin avulla. Fact Sheet: Pyramid Equity Project: Promoting Social Emotional Competence and Addressing Disproportionate Discipline in Early …

Teaching Tools for Young Children with Challenging Behavior

Käy CSEFELin verkkosivustolla ja löydä kirjoja sosiaalis-emotionaaliseen tukeen sekä tukisuunnitelmia luokkahuoneesi arviointia ja havainnointia varten.

Virtual Learning Session 3: Beyond Mandated Reporting: Building Resiliency with Families

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimisistuntoja ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosioemotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda luokkahuoneeseensa hoitavia ympäristöjä.

Virtuaalinen oppimisistunto 4: What’s on the Web?: Family Violence Resource Tool Kit

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosioemotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda luokkahuoneeseensa hoitavia ympäristöjä.

Webinaari 1: Sosioemotionaalinen kehitys varhaisvuosina: Understanding Social Emotional Development

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda hoitavia ympäristöjä luokkahuoneeseensa.

Webinaari 2: Sosiaalis-emotionaalinen kehitys varhaisvuosina: Promoting Positive Relationships

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda hoitavia ympäristöjä luokkahuoneeseensa.

Webinaari 3: Sosiaalis-emotionaalinen kehitys varhaisvuosina: Creating Supportive and Inclusive Environments

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda hoitavia ympäristöjä luokkahuoneeseensa.

Webinaari 4: Sosiaalis-emotionaalinen kehitys varhaisvuosina: Enriching Social Emotional Literacy

Alhaalla on kokoelma virtuaalisia oppimistilaisuuksia ja webinaareja, joiden avulla opettajat voivat oppia lisää pienten lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen merkityksestä ja siitä, miten he voivat luoda hoitavia ympäristöjä luokkahuoneeseensa.
Perheelliset oppimisjaksot ja webinaarit.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.