Site Overlay

Emotive Language: How to Use Emotion to Write with Purpose

Tunteet ovat suuri osa siitä, keitä me olemme ihmisinä. Tutkimukset osoittavat, että koemme vähintään yhden tunteen 90 prosenttia ajasta. Minkä vuoksi emotionaalinen sisältö toimii lähes kaksi kertaa paremmin kuin puhtaasti asiallinen sisältö. On tärkeää, että jokainen, joka luo sisältöä, ymmärtää tunteiden roolin, joka auttaa lukijaa kokemaan, mitä tarkoitat, ja pystyy tarkoituksella laatimaan sisältöä, joka vetoaa tunteisiin.

Mitä on tunnekieli?

Salaisuus on paljastunut. Monet brändit tietävät jo, että emotionaalinen vetovoima vaikuttaa myönteisesti pitkän aikavälin ROI:hin. Tunnemarkkinoinnissa käytetään tunteisiin vetoavaa kieltä saadakseen asiakkaat pitämään, muistamaan, ostamaan tai jakamaan viestinsä, tuotteensa tai palvelunsa. Tunnepitoinen kieli motivoi kuluttajia reagoimaan, yleensä keskittymällä yhden tunteen herättämiseen. Huolimatta siitä, että ihmiset ovat monimutkaisia tunneolentoja, brändit tavallisesti tähtäävät joko onnellisuuteen, suruun, vihaan tai pelkoon.

Markkinoijien on tunnemarkkinoinnissa tasapainoiltava ”tekaistujen” tunteiden tuottamisen tai avainsanojen täytteenä käytettävien tunnesanojen ja tunnekielen käyttämisen välillä, jotta yleisö voi tuntea itsensä ymmärretyksi. Siksi sisällön luomis- ja toimitusprosessiisi on sisällytettävä tunnekielen analyysi.

Jos et ole varma, mistä aloittaisit, syvennytään tarkemmin siihen, miten analysoit sisältösi tunnekielen osalta ja mitä tehdä tällä tiedolla, kun olet saanut sen.

1. Ole tarkka aikomuksistasi

Jos yrität herättää kohdeyleisössäsi yleistä ”onnellisuuden tunnetta”, voit silti tehdä enemmän, jotta tunnesisältösi eroaa kilpailijoistasi. Saattaa olla totta, että positiivisia tunteita herättävät sanat saavat enemmän tykkäyksiä ja auttavat lisäämään brändin tunnettuutta. On kuitenkin hyödyllistä olla tietoinen siitä, kuinka monet sanat kuvaavat ”positiivisia” tunteita sen sijaan, että keskittyy onnellisuuteen liittyviin tunnesanoihin.

Tuotteestasi, kohderyhmästäsi ja jopa toimialastasi riippuen saatat olla parempi käyttää tunnepitoisia sanoja, jotka herättävät luottamuksen, luotettavuuden tai jopa innostuksen tunnetta.

Tehokkaalla kielenkäytöllä määrittelet tarkasti tunteen, jonka haluat herättää – usein jo ennen kuin aloitat kirjoittamisen. Tämä on ensimmäinen askel kohti vakuuttavan sisällön kirjoittamista, joka välittää viestisi tehokkaasti. Haastamme sinut menemään ”onnellisuutta” pidemmälle ja löytämään tunteet, jotka sopivat yritysidentiteettiisi ja brändisi tyyliin. Jos haluat inspiraatiota, tämä luettelo tunnesanoista on hyvä paikka aloittaa opettelemalla, miten tietyt sanat liittyvät tunteisiin, joista osa on sellaisia, joita et osannut odottaa!

Kävellessäsi läpi tätä sanaluetteloa voit ehkä kirjoittaa muistiin muutaman sinulle mieleen jäävän sanan, joita voit pitää silmällä, kun tarkistat ja luot uutta sisältöä.

2. Tarkastele nykyistä tunnekielen käyttöäsi

Hyvä aloituspaikka on ottaa muutama jo julkaisemasi sisältö ja tarkastella niitä, vastaavatko ne aikomuksiasi. Jos et käytä sovellusta tai tunneanalyysityökalua, voit tehdä tämän manuaalisesti korostamalla muutaman sanan, joiden luulet herättävän reaktion, ja etsimällä ne sitten NRC Emotion Lexiconista löytääkseen niihin liittyvät tunteet.

Käytätkö joitakin sanoja, jotka herättävät pelkoa tai vihaa, ja toisia, jotka rakentavat luottamusta? Tämä saattaa lähettää lukijallesi ristiriitaisia viestejä, joten on parempi käyttää sellaista tunnekieltä, joka vastaa haluamaasi tunnereaktiota.

Esimerkki: Analysoidaanpa esimerkkiteksti nimettömästä oikeudellisesta lähteestä, jotta nähdään, miten siinä käytetään tunteita herättävää kieltä. Kysy itseltäsi lukiessasi:

  1. Mikä on tämän viestinnän tarkoitus?
  2. Miltä minusta tuntuu lukiessani tätä tekstiä?
  3. Vastaako tunne tarkoitusta?

Huhtikuussa antamassaan ratkaisussa korkein oikeus totesi, että sopimussakkoja ei sovelleta, kun toinen osapuoli purkaa sopimuksen toisen osapuolen laiminlyönnin vuoksi.

Oikeuden päätös estää sopimussakot urakoitsijalta, joka purkaa rakennusurakkasopimuksen toisen osapuolen laiminlyönnin vuoksi.

Kysymys on herättänyt kysymyksiä tutkijoiden, kommentaattoreiden ja tuomioistuinten keskuudessa. Jotkin tuomioistuimet, korkein oikeus mukaan lukien, väittävät, että sopimussakot voisivat olla mahdollisia tällaisissa olosuhteissa. Viimeisimmässä ratkaisussaan korkeimman oikeuden laajennettu kokoonpano tuki nimenomaisesti tätä näkemystä.

Sopimus voi siis tosiasiassa sallia sijoittajalle maksettavan sopimussakon, kun sijoittaja peruuttaa sopimuksen sen vuoksi, että toimeksisaaja on laiminlyönyt muut kuin taloudelliset velvoitteensa. Urakoitsija ei kuitenkaan voi vaatia sopimussakkoa sijoittajalta, jos urakoitsija peruuttaa sopimuksen sijoittajan laiminlyödessä velvollisuutensa. Vastaavasti vuokrasopimuksen määräykset, joilla vuokralaiselle määrätään sopimussakko, jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, eivät ole täytäntöönpanokelpoisia.

Tarkoitus Vastaus
Tämän tekstin tarkoituksena on ilmoittaa lukijalle uudesta haasteesta, jossa asianajotoimisto kykenee auttamaan asiakkaitaan. Ihannetapauksessa tässä kirjoituksessa esitetään tarvittavat tiedot tavalla, joka luo luottamusta asiakkaan ja asianajotoimiston välille.

Ideaalitilanteessa tämä asianajotoimisto haluaa osoittaa asiantuntemuksensa ja vakuuttaa asiakkailleen, että se pystyy auttamaan heitä selviytymään muutoksissa.

Yleisen epäselvyyden lisäksi teksti herättää lähinnä pelkoa. Tekoälyn tunneanalyysityökalun käyttö paljastaa, että 33 prosenttia sanoista perustuu pelkoon. Näitä sanoja ovat muun muassa rangaistus, tuomioistuin, epäonnistuminen, estää, pakottaa ja laiminlyönti. Lisäksi 19 prosenttia synnyttää vihaa, ja 14 prosenttia voi herättää surua.

Ilman tunneanalyysiä on valitettavasti vaarana, että herättämäsi tunteet ja viesti, jonka haluat välittää, eivät sovi yhteen.

Kun olet saanut vertailukohdan tunnekielestäsi, voit ryhtyä kirjoittamaan tarkoituksellisesti sisältöä, joka vetoaa voimakkaammin tunteisiin. Eri sisältötyypeillä on todennäköisesti erilaiset tarkoitukset, joten kannattaa kirjoittaa muistiin erilaisia tunteita, joita haluat herättää eri viestintäkanavilla ja sisältötyypeillä.

3. Luo uutta sisältöä vakuuttavalla tunnekielellä

Puhutaan tunteista! Kun luot uutta sisältöä, älä pelkää olla aito. On tärkeää löytää tasapaino tunnemarkkinoinnin ja aitouden välillä. On ok laukaista useampi kuin yksi tunne, kunhan varmistat, että valitset tunnesanat, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään, tarkoituksella.

Miksi haluaisit tehdä niin? Tarkastellaanpa oikeudellista sisältöä, joka on tarkoituksella luotu tunnekielellä. Ehkä haluat kertoa lukijallesi uusista säädöksistä tai rangaistuksista, jotka saattavat herättää pelkoa. Mutta jos asetat tämän tiedon vastakohdaksi luottamukseen liittyviä sanoja, voit myöhemmin välittää asiantuntemuksesi ja vakuuttaa lukijalle, että yrityksesi pitää edelleen hänen etunsa mielessä.

Koska tunteet esiintyvät spektrillä, kuten värit, voit oppia kirjoittamaan tunteita herättävää sisältöä, joka kuulostaa aidolta, käyttämällä saman tunteen eri ”sävyjä”. Robert Plutchikin ”tunteiden pyörä” on loistava visuaalinen esitys, joka osoittaa tunteiden spektrin, jonka voit valita herättääksesi. Yhdistettynä viimeisessä kappaleessa olevaan tunnesanojen luetteloon voit alkaa saada käsityksen samaan tunnekategoriaan kuuluvista erilaisista tunnesanoista.

4. Mittaa tunnemarkkinointisi tehokkuutta

Tunnesisällön tehokkuuden mittaamiseksi voi olla hyödyllistä dokumentoida toimet, joita haluaisit yleisösi tekevän ollessaan vuorovaikutuksessa tietyntyyppisen sisällön kanssa. Halutun toiminnan ja tunnereaktion suhteuttaminen toisiinsa on ensimmäinen askel KPI:iden luomiseen, jotta voit mitata tunnemarkkinointisi parantumista.

Siten, jos huomaat, että asiakkaidesi jakamiseen, sitoutumiseen, konversioon tai uskollisuuteen liittyvä toiminta lisääntyy, pystyt tulkitsemaan, mitkä tunteet toimivat parhaiten ja miten ne ilmenevät toimintana. Toiminta korreloi liiketoimintasi tavoitteisiin, ja ihanteellisessa tapauksessa haluat, että tunnesisältösi vie sinut lähemmäs niiden saavuttamista.

Tunneanalyysin ei pitäisi olla kertaluonteinen tapahtuma, mutta jos luotat manuaaliseen tarkistusprosessiin, on epätodennäköistä, että arvioit säännöllisesti sisältösi emotionaalista vetovoimaa. Saadaksesi parhaat tulokset tunnemarkkinoinnissa sinun on sisällytettävä tunneanalyysi sisällönhallintastrategiaasi.

Itse asiassa, ennen kuin julkaiset sisältösi, sinun kannattaisi ajaa se tunneanalyysityökalun läpi, joka tekee kovan työn puolestasi. Jotkin tekoälysovellukset mahdollistavat käyttämiesi sanojen suhteuttamisen positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin. Kun sinulla on nämä tiedot, voit tehdä päätöksiä siitä, mitä tunnesanoja haluat sisällyttää enemmän, ja muotoilla uudelleen lauseet, jotka eivät vastaa tavoitteitasi.

Tunneanalyysin esittely Acrolinxin avulla

Kanadan kansallisen tutkimusneuvoston (National Research Council Canada, NRC) keräämien tietojen avulla Acrolinx on kehittänyt sovelluksen, jolla voit tarkistaa, mitkä sanat tekstissäsi korreloivat tiettyjen tunteiden kanssa. Emolinx on Acrolinxin sivupalkin uusi sovellus, joka analysoi sisältösi emotionaalisia ominaisuuksia, jotta näet, kuinka hyvin tekstisi vastaa yleisön toivomaa reaktiota. Näet tämän palautteen kahdella tavalla. Toinen näyttää tiettyyn tunteeseen liittyvien sanojen prosenttiosuuden, ja voit napsauttaa tunnetta kaaviossa nähdäksesi luettelon sanoista. Näet myös semanttisen sanapilven, josta näet, kuinka usein tietyt sanat esiintyvät sisällössäsi ja onko niillä positiivinen, negatiivinen vai neutraali merkitys.

Suurille yrityksille on valtava vaikutus sillä, että kuluttajia motivoivia sanoja käytetään tietoisesti tunteisiin perustuen. On olemassa merkittäviä tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että maailmassa, joka tarjoaa rajattomasti valinnanvaraa, tunteet auttavat ihmisiä tekemään optimaalisia päätöksiä ilman, että he hukkuvat. Vastuullisesti käytettynä tunnepitoinen kieli voi saada sinut erottumaan joukosta, houkuttelemaan ja vaalimaan uskollisia asiakkaita.

Jos haluat lisätietoja Emolinxista ja siitä, miten voit aloittaa sen käytön Acrolinxin kanssa, ota yhteyttä jo tänään osoitteeseen [email protected]

Lisätietoa tunnekielestä saat uudesta mini-oppaastamme Writing with Feeling: A Guide to Emotive Language for More Effective Content.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.