Site Overlay

Mikä on automatisoitu lastiluettelojärjestelmä (AMS) rahdin kuljettamista varten?

Automaattinen manifestijärjestelmä eli AMS-järjestelmä on olennainen osa Yhdysvaltojen toimia mahdollisten turvallisuusuhkien torjumiseksi. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2004, ja sen perustamisesta lähtien se on virtaviivaistanut merenkulun inventointiin liittyviä näkökohtia. Merenkulun lisäksi tätä rahdinseurantajärjestelmää voidaan soveltaa myös lento-, rautatie- ja maantiekuljetuksiin.

Tämän rahdinseurantajärjestelmän soveltaminen on melko yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää. Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen, jonka osa tämä järjestelmä on, asettamien määräysten mukaan kaikkien Yhdysvaltojen vesille saapuvien tai niiden kautta kulkevien alusten on annettava yksityiskohtaiset tiedot lastinsa sisällöstä. Näin ollen AMS-järjestelmään on ladattava vaaditut tiedot jo ennen kuin tietty alus saapuu tiettyyn amerikkalaiseen satamaan.

Shipping Cargo

Koska AMS-järjestelmä on yhteydessä suoraan Yhdysvaltain tulliosastoon, tietojen siirtämisessä ei ole viivettä. Suoran siirron ohella ABI-järjestelmä (Automated Broker Interface) toimii myös toissijaisena yhteyspisteenä Yhdysvaltain tulliosastolle tarvittavien rahtitietojen välittämistä varten.

AMS-rahdinseurantajärjestelmän edut voidaan luetella seuraavasti:

– Käsittely nopeutuu ja se poistaa tarpeettoman paperityön

– Koska kaikki on tietokoneohjattua, asiakirjojen tallentaminen myöhempää käyttöä varten on helppoa

– Virkamiehet voivat keskittyä tunnistamaan alukset, jotka voivat olla vakava uhka, sen sijaan, että he keskittyisivät potentiaalisesti ei-uhkaaviin rahtilaivoihin

– Alusten virkailijoiden ohella, satamaviranomaisten lisäksi myös satamaviranomaiset ja jopa rahtikirjojen ammattilaiset voivat osallistua aluksen lastitietojen siirtämiseen

Lastin lähettäminen

Jos automatisoitua lastiluettelojärjestelmää ei ole sovellettu asianmukaisesti eivätkä viranomaiset pysty saamaan tarvittavia tietoja aluksen lastista, seuraavat skenaariot voivat toteutua:

– Alus ja sen sisältö voitaisiin takavarikoida lisätarkastuksia varten, mikä viivästyttäisi kauttakulkuprosessia

– Tämä puolestaan voisi aiheuttaa ei-toivottuja ajallisia ja taloudellisia ongelmia rahdin siirtoon osallistuvalle yhtiölle

– Ei-toivottua byrokratiaa ja mahdollisia diplomaattisia ongelmia maiden välille

Yhdysvallat on ottanut käyttöön tällaisen järjestelmän, voidaan korostaa, että myös muiden maiden, joilla on valtava meriliikenne – sekä saapuva että lähtevä – on kehitettävä samanlaisia menetelmiä. Tämä toisi merenkulun alalle paljon paremman ja ihanteellisemman keskittämisen kansainvälisestä turvallisuudesta tinkimättä.

Image Credits mpoverello, priorityworldwide

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.