Site Overlay

Definíció MX

RenacimientoA reneszánsz kulturális, tudományos és művészeti mozgalom, amely a 15. és 15. században alakult ki Európában, eredetileg Itáliában.

A reneszánsz fogalma a hellenista kultúra klasszikus szövegeinek újraélesztésére utal. Arkhimédész, Euklidész, Arisztarkhosz és más tudósok és gondolkodók műveit az arabok összegyűjtötték és lefordították latinra, majd később a népi nyelvekre. Így sikerült visszaszerezni az ókor örökségét, amelyet a középkorban figyelmen kívül hagytak. Az értelmiségiek, alkotók és tudósok felkapták az antik világ gondjait, és a történelmi kontextusban alkalmazták azokat.

A 15. század minden értelemben a változás korszaka. Van egy új kontinens, Amerika, amely fejlődést hoz különböző területeken: hajózás, földrajz, néprajz, kereskedelem, technikai eszközök és így tovább. Elmondható, hogy a reneszánsz új szellemi légkört hozott, különösen azért, mert a középkor alapelvét, Istent felváltva az emberiség tengelyévé az ember vált.

A reneszánsz új szellemében megjelentek a humanisták, olyan értelmiségiek, akik az emberrel különböző szempontok szerint foglalkoztak. Minden, ami az embert érintette, érdekelte a reneszánsz humanistákat: erkölcs, társadalom, várostervezés, művészet, orvostudomány…

E korszak egyik legnagyobb hozzájárulása a Kopernikusz által nyújtott új világkép volt. Ez a csillagász forradalmi elképzelést vezetett be: a Föld önmagában és a Nap körül kering, így ez a bolygó lett az Univerzum új központja. A geocentrizmusról a heliocentrizmusra való áttérés sokkal többet jelentett, mint pusztán a csillagászati paradigma megváltozását; a tudás általános átalakulását jelentette. A világról alkotott elképzelés globális értelemben megváltozott, innen a kopernikuszi forradalom.

A reneszánsz emberét a tudomány érdekli, ellentétben a középkorral, amikor a teológia volt az elsődleges tudás. A 15. és 15. században történtek meg az első lépések egy új korszak, az újkor felé.

Ha e korszak kiemelkedő alakját kellene megemlíteni, az kétségtelenül Leonardo da Vinci lenne. Sokoldalú ember volt: művész, feltaláló és író, a reneszánsz igazi szellemének szimbóluma.

Következő meghatározás >>>>

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.