Site Overlay

Beknopte geschiedenis van Goa

In 1949 stuurde Nehru’s regering een missie naar Lissabon om met de Portugese regering te onderhandelen over de terugtrekking uit Goa. Tot Nehru’s verbazing weigerde de Portugese regering zelfs maar over de zaak te praten, laat staan over de kwestie. In 1953 werd de Indiase missie gesloten en werden de diplomatieke betrekkingen tussen de regeringen via tussenpersonen onderhouden.

De Portugese dictator Salazar verdedigde zijn standpunt in een toespraak voor de Portugese Nationale Vergadering op 30 november 1954. Hij zei: “De uitbreiding van de Indiase soevereiniteit met Goa is geen vooruitzicht op, of een anticipatie van, de ontwikkeling van de geschiedenis; het is een politiek doel dat de huidige leiders van India veronderstellen te moeten bereiken om hun missie te kunnen vervullen…Het zijn altijd historische feiten, en niet geografische contouren, die grenzen bepalen, rechten instellen en soevereiniteiten opleggen….Dat de Indische Unie beweert de klok van de geschiedenis terug te draaien naar de 15e eeuw, nu naar voren komt en beweert dat zij toen al in potentie bestond, of zichzelf opwerpt als de rechtmatige erfgenaam van degenen die wij daar de scepter zwaaiden, is een fantasie van statische dromers; het is niet voor de dynamische vormers van de geschiedenis die de mannen die een rijk van Engeland ontvingen, willen zijn”.

India’s Eerste Minister Jawaharlal Nehru zei op 26 juli 1955 in een toespraak tot het Indiase Parlement, de Lok Sabha: “Hoewel het niet nodig is dat er iets gezegd wordt ter rechtvaardiging van onze aanspraak op Goa, zal ik het toch wagen een paar feiten te noemen…Er is natuurlijk het geografische argument. De Portugese regering beweert dat Goa een deel van Portugal is. Die opmerking is zo onlogisch en absurd dat het nogal moeilijk is om ermee om te gaan….Ik heb geen relatie met feiten…Ik ga niet in op de oude geschiedenis van het Portugese bezit van Goa; maar ik denk dat veel leden zich zullen herinneren dat deze geschiedenis een zeer donker hoofdstuk is in de geschiedenis van India”.

Het Nationaal Congres (Goa) dat reeds in Goa functioneerde, begon zijn werkzaamheden in Bombay; de andere gevormde partijen waren de Azad Gomantak Dal, het Verenigd Front van Goanen, de Goa Bevrijdingsraad, de Goan People’s Party, de Quit Goa Organisatie, enz. Het Nationaal Congres en de Bevrijdingsraad geloofden in geweldloosheid, terwijl de Azad Gomantak Dal zich ertoe verbond het regime met alle middelen, waaronder het gebruik van wapens, te bestrijden. De Azad Gomantak Dal begon de Portugese troepen die de grenzen bewaakten aan te vallen en munitiedepots en politiebureaus op te blazen. De Portugese regering begon zich ondertussen te bewapenen, met troepenconcentraties in Goa en leek klaar te zijn om India de oorlog te verklaren. De Portugese dictator Salazar weigerde met India te onderhandelen.

Aanloop tot Bevrijding – Nehru’s niet opgevolgde waarschuwing – De regering van India hield zich tot 1961 op de vlakte. In oktober 1961 werd in New Delhi een seminar gehouden over “Portugees kolonialisme”. Het werd druk bijgewoond door vertegenwoordigers uit de hele wereld en ook uit de bestaande Portugese koloniën over de hele wereld. Naar verluidt bracht dit een verandering teweeg in Jawaharlal Nehru’s denken over de kwestie, die tot dan toe “via vreedzame onderhandelingen” verliep. Na afloop van het seminar zou hij in Bombay in het openbaar een verklaring hebben afgelegd, waarin hij zei: “We moeten nu opnieuw nadenken vanwege de gebeurtenissen in Goa, met name in de laatste paar maanden, gevallen van marteling die ons ter ore zijn gekomen en de terreur die daar door de Portugezen wordt verspreid. Als ik zeg “opnieuw”, bedoel ik dat wij door de Portugezen gedwongen zijn om opnieuw na te denken en andere middelen te zoeken om dit probleem op te lossen. Wanneer en hoe we dat doen, valt nu nog niet te voorspellen. Maar ik twijfel er niet aan dat Goa spoedig vrij zal zijn”. Deze waarschuwing werd door de Portugezen en Salazar in de wind geslagen en de daarop volgende gebeurtenissen veranderden de geschiedenis van Goa voorgoed.

Bevrijding – Eindelijk na 450 jaar – Op 17 december 1961 gaf India’s Eerste Minister Jawaharlal Nehru opdracht tot de militaire invasie en bevrijding van Goa. Een Portugees leger van 3.000 slecht uitgeruste manschappen werd in aantal overtroffen door 30.000 Indiase troepen, gesteund door de Indiase luchtmacht en marine. De Portugese gouverneur-generaal Vassalo da Silva gaf zich over.

Laatste Portugese gouverneur-generaal Vassalo da Silva – Binnen drie dagen werd Goa geïntegreerd in India in een bijna bloedeloze operatie-“Operatie Vijay” op 19 december 1961. Rond dezelfde tijd werden ook de andere Portugese gebieden Daman en Diu overgenomen en zo werd het “Uniegebied Goa, Daman en Diu” gevormd. 19 december wordt gevierd als Goa Bevrijdingsdag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.