Site Overlay

Cloud computing – The business perspective☆

De ontwikkeling van cloud computing in de afgelopen jaren is potentieel een van de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de informatica. Wil cloud computing echter zijn potentieel waarmaken, dan moet er een duidelijk inzicht zijn in de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen, zowel vanuit het oogpunt van de aanbieders als van de gebruikers van de technologie. Terwijl er momenteel veel onderzoek wordt gedaan naar de technologie zelf, is er een even dringende behoefte aan inzicht in de bedrijfsgerelateerde kwesties rond cloud computing. In dit artikel identificeren wij de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de cloud computing-industrie. Vervolgens identificeren wij de verschillende kwesties die van invloed zullen zijn op de verschillende belanghebbenden van cloud computing. Wij geven ook een reeks aanbevelingen voor de beoefenaars die deze technologie zullen verstrekken en beheren. Voor IB-onderzoekers schetsen wij de verschillende gebieden van onderzoek die aandacht behoeven, zodat wij in staat zijn de industrie in de komende jaren te adviseren. Tenslotte schetsen wij enkele van de belangrijkste kwesties waarmee overheidsinstanties worden geconfronteerd die, vanwege het unieke karakter van de technologie, nauw betrokken zullen moeten raken bij de regulering van cloud computing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.