Site Overlay

Isentress

Hoe werkt dit medicijn? Wat doet het voor mij?

Raltegravir behoort tot de klasse van geneesmiddelen die antiretrovirale middelen worden genoemd. Het wordt gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie bij volwassenen en bij kinderen van ten minste 2 jaar oud met een gewicht van ten minste 7 kg.

Het werkt door het blokkeren van een enzym, HIV integrase, dat het virus nodig heeft om meer virus te maken. Bij gebruik in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, helpt raltegravir het immuunsysteem door de hoeveelheid HIV in het bloed te verminderen en het aantal CD4- of T-cellen te verhogen.

Deze medicatie geneest HIV-infectie of AIDS niet en vermindert het risico op het doorgeven van HIV aan anderen via seksueel contact of bloedbesmetting niet.

Deze medicatie kan onder meerdere merknamen en/of in verschillende vormen beschikbaar zijn. Een specifieke merknaam van deze medicatie is mogelijk niet in alle vormen verkrijgbaar of goedgekeurd voor alle hier besproken aandoeningen. Ook is het mogelijk dat sommige vormen van dit geneesmiddel niet voor alle hier besproken aandoeningen worden gebruikt.

Uw arts kan u dit geneesmiddel hebben voorgesteld voor andere aandoeningen dan die welke in deze geneesmiddeleninformatie-artikelen worden vermeld. Als u dit niet met uw arts hebt besproken of als u niet zeker weet waarom u deze medicatie gebruikt, spreek dan met uw arts. Stop niet met het innemen van deze medicatie zonder overleg met uw arts.

Geef deze medicatie niet aan iemand anders, zelfs niet als ze dezelfde symptomen hebben als u. Het kan schadelijk zijn voor mensen om dit medicijn te gebruiken als hun arts het niet heeft voorgeschreven.

In welke vorm(en) komt dit medicijn voor?

Kauwtablet

25 mg
Elke lichtgele, ronde, platte tablet met afgeschuinde rand, aan de ene zijde voorzien van het Merck-logo en aan de andere zijde van “473”, bevat 27,16 mg raltegravir als kaliumzout, overeenkomend met 25 mg raltegravir. Niet-medicinale bestanddelen: ammoniumhydroxide, crospovidon, ethylcellulose 20 cP, fructose, hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910/6cP, macrogol/PEG 400, magnesiumstearaat, mannitol, middellange keten triglyceriden, monoammoniumglycyrrhizinaat, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen (sinaasappel, banaan, en maskeren), oliezuur, fenylalanine (als onderdeel van de kunstmatige zoetstof, aspartaam), sacharinenatrium, natriumcitraat dihydraat, natriumstearylfumaraat, sorbitol, sucralose, en geel ijzeroxide.

100 mg
Elke lichtoranje, ovale, gescoorde tablet gedebossed met het Merck-logo aan de ene kant van de score en “477” aan de andere kant van de tablet bevat 108,6 mg raltegravir als kaliumzout, overeenkomend met 100 mg raltegravir. Niet-medicinale bestanddelen: ammoniumhydroxide, crospovidon, ethylcellulose 20 cP, fructose, hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910/6cP, macrogol/PEG 400, magnesiumstearaat, mannitol, middellange keten triglyceriden, monoammoniumglycyrrhizinaat, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen (sinaasappel, banaan, en maskeren), oliezuur, fenylalanine (als onderdeel van de kunstmatige zoetstof, aspartaam), sacharine-natrium, natriumcitraat dihydraat, natriumstearylfumaraat, sorbitol, sucralose, geel ijzeroxide, en rood ijzeroxide.

Tablet

400 mg
Elke roze, ovale, filmomhulde tablet aan één zijde gemerkt met “227” bevat 434,4 mg raltegravir-kalium als zout, overeenkomend met 400 mg raltegravir. Niet-medicinale ingrediënten: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, calciumfosfaat dibasisch watervrij, hypromellose 2208, poloaxamer 407 (bevat gebutyleerd hydroxytolueen als antioxidant), natriumstearylfumaraat, magnesiumstearaat; filmomhulling: polyvinylalcohol, titaandioxide, polyethyleenglycol 3350, talk, rood ijzeroxide, en zwart ijzeroxide.

600 mg
Elke gele, ovale, filmomhulde tablet, aan één zijde voorzien van het Merck-logo en “242”, bevat 651,6 mg raltegravir-kalium als zout, overeenkomend met 600 mg raltegravir. Niet-medicinale ingrediënten: croscarmellose-natrium, hypromellose 2910, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose; filmcoating: zwart ijzeroxide, carnaubawas, hypromellose 2910, geel ijzeroxide, lactosemonohydraat, titaniumdioxide en triacetine.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

De gebruikelijke dosis raltegravir voor adolescenten en volwassenen is één tablet van 400 mg, ingenomen via de mond, 2 maal daags of twee tabletten van 600 mg, eenmaal daags ingenomen. De dosis kauwtabletten voor kinderen ouder dan 2 jaar maar jonger dan 12 jaar is gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind. Wissel niet tussen de 400 mg tabletten, 600 mg tabletten of de kauwtabletten zonder eerst met uw arts te overleggen.

Veel dingen kunnen van invloed zijn op de dosis van een geneesmiddel die een persoon nodig heeft, zoals lichaamsgewicht, andere medische aandoeningen en andere geneesmiddelen. Als uw arts een andere dosering heeft aanbevolen dan de doseringen die hier worden vermeld, mag u de manier waarop u de medicatie inneemt niet veranderen zonder uw arts te raadplegen. Het is belangrijk dat u deze medicatie precies inneemt zoals voorgeschreven door uw arts. De hoeveelheid HIV-virus in uw bloed kan toenemen als deze medicatie zelfs maar voor een korte periode wordt gestopt. Als u deze medicatie precies volgens voorschrift inneemt, neemt ook de kans op resistentie af (d.w.z. dat de medicatie stopt met werken om HIV te bestrijden).

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in en ga verder met uw normale schema. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en gaat u verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen. Als u niet zeker weet wat u moet doen na het missen van een dosis, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bewaar dit geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur en bewaar het buiten het bereik van kinderen. Bewaar het droogmiddel in de fles om het te beschermen tegen vocht.

Wijs medicijnen niet af met het afvalwater (bijvoorbeeld door de gootsteen of in het toilet) of met het huisvuil. Vraag uw apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die niet meer nodig zijn of waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

Wie mag dit geneesmiddel NIET innemen?

Neem raltegravir niet in als u allergisch bent voor raltegravir of voor een van de bestanddelen van het geneesmiddel.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk met deze medicatie?

Veel medicatie kan bijwerkingen veroorzaken. Een bijwerking is een ongewenste reactie op een geneesmiddel wanneer het in normale doses wordt ingenomen. Bijwerkingen kunnen mild of ernstig zijn, tijdelijk of blijvend.

De hieronder genoemde bijwerkingen worden niet door iedereen ervaren die deze medicatie gebruikt. Als u zich zorgen maakt over bijwerkingen, bespreek dan de risico’s en voordelen van deze medicatie met uw arts.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld door ten minste 1% van de mensen die deze medicatie gebruiken. Veel van deze bijwerkingen kunnen worden beheerd, en sommige kunnen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

Neem contact op met uw arts als u deze bijwerkingen ervaart en ze ernstig of hinderlijk zijn. Uw apotheker kan u advies geven over het omgaan met bijwerkingen.

 • buikpijn
 • rugpijn
 • hoest
 • diarree
 • moeilijkheden met slapen
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • koorts
 • hoofdpijn
 • brandend maagzuur
 • neus- en keelirritatie
 • misselijkheid
 • uitslag
 • schudden
 • overgeven

Hoewel de meeste van deze bijwerkingen die hieronder staan opgesomd, niet vaak voorkomen, kunnen ze leiden tot ernstige problemen als u geen medische hulp inroept.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen zich voordoet:

 • verminderde coördinatie
 • verminderde concentratie
 • verschijnselen van bloedarmoede (weinig rode bloedcellen; bijv, duizeligheid, bleke huid, ongewone vermoeidheid of zwakte, kortademigheid)
 • verschijnselen van stollingsproblemen (bijv. ongewone neusbloedingen, blauwe plekken, bloed in de urine, bloed hoesten, bloedend tandvlees, snijwonden die niet stoppen met bloeden)
 • verschijnselen van depressie (bijv, slechte concentratie, veranderingen in gewicht, veranderingen in slaap, verminderde belangstelling voor activiteiten, zelfmoordgedachten)
 • verschijnselen van infectie (bijv. koorts, koude rillingen, keelpijn, mondzweren, hoesten)
 • verschijnselen van nierproblemen (bijv. misselijkheid, verlies van eetlust, zwakte, weinig of geen urine uitscheiden, kortademigheid)
 • verschijnselen van leverproblemen (bijv, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, zich onwel voelen, koorts, jeuk, vergeling van de huid of het oogwit, donkere urine)
 • spraakproblemen
 • onverklaarbare spierzwakte, gevoeligheid of pijn

Stop het gebruik van de medicatie en zoek onmiddellijk medische hulp als een van de volgende dingen zich voordoet:

 • hevige pijn op de borst
 • verschijnselen van een ernstige allergische reactie (bijv.g., buikkrampen, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid en braken, of zwelling van het gezicht en de keel)
 • tekens van een ernstige huidreactie (bv. blaarvorming, vervellen, uitslag die een groot deel van het lichaam bedekt, uitslag die zich snel verspreidt, of uitslag in combinatie met koorts of ongemak)

Sommige mensen kunnen andere bijwerkingen ondervinden dan die welke zijn opgesomd. Neem contact op met uw arts als u een symptoom opmerkt dat u zorgen baart terwijl u deze medicatie gebruikt.

Zijn er nog andere voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen voor deze medicatie?

Voordat u begint met het innemen van een geneesmiddel, dient u uw arts op de hoogte te stellen van eventuele medische aandoeningen of allergieën, eventuele geneesmiddelen die u gebruikt, of u zwanger bent of borstvoeding geeft, en eventuele andere belangrijke feiten over uw gezondheid. Deze factoren kunnen van invloed zijn op hoe u deze medicatie moet innemen.

Hypersensitiviteitssyndroom: Een ernstige allergische reactie genaamd overgevoeligheidssyndroom is bij sommige mensen opgetreden bij het gebruik van raltegravir. Deze reactie betreft een aantal organen in het lichaam en kan fataal zijn indien niet snel behandeld. Stop met het innemen van de medicatie en zoek onmiddellijk medische hulp als u symptomen heeft van een ernstige allergische reactie, waaronder koorts, gezwollen klieren, vergeling van de huid of ogen, of griepachtige symptomen met huiduitslag of blaarvorming.

Immuunreconstitutie inflammatoir syndroom: Deze medicatie kan immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom veroorzaken, waarbij tekenen en symptomen van ontsteking door eerdere infecties optreden. Deze symptomen treden op kort na het starten van anti-HIV medicatie en kunnen variëren. Men denkt dat deze symptomen ontstaan doordat het immuunsysteem verbetert en infecties kan bestrijden (bijv. longontsteking, herpes of tuberculose) die zonder symptomen aanwezig zijn geweest. Meld nieuwe verschijnselen onmiddellijk aan uw arts.

Spierpijn: Af en toe veroorzaakt raltegravir afbraak van spierweefsel, wat fataal kan zijn. Meld alle symptomen van ernstige, onverklaarbare spierpijn zo snel mogelijk aan uw arts.

Fenylketonurie (PKU): Mensen met fenylketonurie, een aandoening waarbij het lichaam het aminozuur fenylalanine niet kan afbreken, mogen de kauwtabletten niet gebruiken. De kunstmatige zoetstof in de kauwtabletten bevat fenylalanine en zal schadelijk zijn voor iemand met PKU.

Huidreacties: Raltegravir kan huiduitslag of jeuk veroorzaken met of zonder huiduitslag. In zeldzame gevallen ervaren mensen die raltegravir innemen een ernstige huidreactie die levensbedreigend kan zijn. Als u huiduitslag krijgt die verergert, of zich ontwikkelt tot blaren of zweren op de lippen of ogen, of een groot deel van het lichaam bedekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Zwangerschap: Er zijn geen studies die het gebruik van deze medicatie door zwangere vrouwen evalueren. Deze medicatie wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Als u zwanger wordt terwijl u deze medicatie gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Borstvoeding: Het is niet bekend of deze medicatie overgaat in de moedermelk. Borstvoeding wordt echter niet aanbevolen voor HIV-positieve vrouwen omdat het virus via de moedermelk kan worden doorgegeven aan de baby.

Kinderen: De veiligheid en effectiviteit van het gebruik van deze medicatie zijn niet vastgesteld voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Welke andere geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met deze medicatie?

Er kan een wisselwerking optreden tussen raltegravir en een van de volgende middelen:

 • aluminiumhydroxide
 • bezafibraat
 • calciumcarbonaat
 • etravirine
 • fenofibraat
 • fosamprenavir
 • gemfibrozil
 • magnesiumzouten (bijv.g., magnesiumcitraat, magnesiumsulfaat)
 • orlistat
 • protonpompremmers (bijv. lansoprazol, omeprazol)
 • rifabutin
 • rifampin
 • “statine”-anticholesterolmedicijnen (bijv, atorvastatine, lovastatine, simvastatine)
 • tipranavir
 • zidovudine

Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, moet u met uw arts of apotheker overleggen. Afhankelijk van uw specifieke omstandigheden kan uw arts van u verlangen dat u:

 • stopt met het innemen van een van de medicijnen,
 • een van de medicijnen verandert in een ander,
 • verandert hoe u een van de medicijnen of beide medicijnen inneemt, of
 • alles bij het oude laat.

Een wisselwerking tussen twee medicijnen betekent niet altijd dat u moet stoppen met het innemen van een van beide medicijnen. Bespreek met uw arts hoe eventuele wisselwerkingen tussen geneesmiddelen worden beheerd of moeten worden beheerd.

Andere dan de hierboven vermelde geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met deze medicatie hebben. Vertel uw arts of voorschrijver over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare (zonder recept) en kruidengeneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hem of haar ook over eventuele supplementen die u inneemt. Aangezien cafeïne, alcohol, nicotine uit sigaretten of straatdrugs de werking van veel geneesmiddelen kunnen beïnvloeden, moet u uw voorschrijvende arts laten weten of u deze gebruikt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.