Site Overlay

Spontaan ontstane ziekteExtensive Fatty Replacement of the Pancreas (Pancreatic Lipomatosis) in a Dog

Een 12-jarige gecastreerde teef van een gemengd ras werd verwezen voor af en toe braken dat in de afgelopen 3 maanden progressief in frequentie was toegenomen. Palpatie van de buik onthulde een stevige massa van onbekende etiologie, gelegen in het craniale tot midden van de buik, terwijl abdominale chirurgische exploratie een goed gedefinieerde abdominale massa van pancreas oorsprong onthulde. De pancreasmassa veroorzaakte een laterale verplaatsing van de twaalfvingerige darm en een mediale verplaatsing van de pylorus, waardoor de pylorische uitstroom belemmerd werd. Verder onderzoek toonde een stevige, slecht gevasculariseerde en grof gelobuleerde structuur. De histopathologische bevindingen waren consistent met ernstige pancreas lipomatose en atrofie. Immunohistochemisch waren de overgebleven pancreascellen positief voor cytokeratines AE1/AE3 en glucagon, en negatief voor insuline. Routine follow-up met de verwijzende dierenarts toonde geen aanwijzingen van postoperatieve complicaties, maar de hond bleef verder achteruitgaan en overleed ondanks medische behandeling. Pancreatische lipomatose is een zeldzame aandoening bij kleine dieren. De etiologie of predisponerende factoren zijn niet geïdentificeerd bij dieren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.