Site Overlay

Anatomy of a crosslinker

Spektrometria masowa sieciowania stała się podstawową technologią w biologii strukturalnej i rozszerza swój zasięg w kierunku biologii systemów. Jej atrakcyjność polega na szybkim przepływie pracy, wysokiej czułości i zdolności do dostarczania danych o białkach w złożonych układach, nawet w całych komórkach. Technologia ta w znacznym stopniu zależy od odczynników sieciujących. Anatomia odczynników sieciujących może być modularna, czasami składa się z kombinacji grup funkcyjnych. Grupy te są definiowane przez takie pojęcia jak: selektywność reakcji w celu zwiększenia gęstości informacji, możliwość wzbogacania w celu poprawy detekcji, możliwość rozszczepiania w celu poprawy procesu identyfikacji oraz znakowanie izotopowe w celu kwantyfikacji. Twierdzimy, że zarówno koncepcje, jak i grupy funkcjonalne wymagają dokładniejszej oceny eksperymentalnej, tak abyśmy mogli dokładnie pokazać, w jaki sposób i gdzie są one użyteczne, gdy są stosowane do sieciowania. Projektowanie środków sieciujących powinno być oparte na danych, a nie tylko na koncepcjach. Skupiamy się na dwóch koncepcjach sieciowania o dużych konsekwencjach dla technologii, a mianowicie kinetyce reakcji grup reaktywnych i grupach wzbogacających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.