Site Overlay

Cloud computing – The business perspective☆

Ewolucja cloud computing w ciągu ostatnich kilku lat jest potencjalnie jednym z największych postępów w historii informatyki. Jednakże, jeśli chmura obliczeniowa ma osiągnąć swój potencjał, musi być jasne zrozumienie różnych kwestii z nią związanych, zarówno z perspektywy dostawców, jak i konsumentów tej technologii. Podczas gdy wiele badań odbywa się obecnie w zakresie samej technologii, istnieje równie pilna potrzeba zrozumienia kwestii związanych z biznesem otaczających chmurę obliczeniową. W tym artykule identyfikujemy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla branży cloud computing. Następnie identyfikujemy różne kwestie, które będą miały wpływ na różnych interesariuszy cloud computingu. Wydajemy również zestaw zaleceń dla praktyków, którzy będą dostarczać i zarządzać tą technologią. Dla badaczy IS, nakreślamy różne obszary badań, które wymagają uwagi, tak abyśmy byli w stanie doradzać branży w nadchodzących latach. Wreszcie, nakreślamy niektóre z kluczowych kwestii stojących przed agencjami rządowymi, które, ze względu na unikalny charakter technologii, będą musiały ściśle zaangażować się w regulację cloud computingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.