Site Overlay

Fight Aging!

Czy rapamycyna powinna być wszechobecnie przepisywana jako suplement przeciwstarzeniowy? Takie pytanie zadają autorzy tego komentarza po krótkim przeglądzie tego, co wiadomo o korzystnym wpływie rapamycyny na mechanizmy związane ze starzeniem się. Badania nad hamowaniem dwóch kompleksów mTOR, mTORC1 i mTORC2, przez związki takie jak rapamycyna, są obecnie dobrze finansowane. Liczne firmy próbują wprowadzić inhibitory mTOR do badań klinicznych. Jest to być może największe odgałęzienie badań nad spowolnieniem starzenia się wywołanym przez praktykę ograniczania kalorii, w której korzyści są w dużej mierze pośredniczone przez zwiększoną wydajność komórkowych procesów porządkowych autofagii. Pytanie na koniec dnia jest, czy rozmiary efektu tutaj są wystarczająco duże, aby ścigać ciężko, w porównaniu do tych, które można uzyskać poprzez ćwiczenia lub ograniczenie kalorii, biorąc pod uwagę, że wiemy, że ćwiczenia i ograniczenie kalorii mają tylko ograniczony wpływ na kształt ludzkiego starzenia się. Powinniśmy celować wyżej.

mTOR (mammalian target of rapamycin) odgrywa znaczącą rolę w związanej z wiekiem dysfunkcji komórek macierzystych poprzez różne mechanizmy podkreślające jego potencjał jako celu anti-aging w celu odmłodzenia funkcji komórek macierzystych. W rzeczywistości, mTOR reguluje wiele cech charakterystycznych dla starzenia się. Przełomowe badanie z 2009 roku pokazujące właściwości rapamycyny wydłużające życie u genetycznie heterogennych myszy doprowadziło do znaczących badań nad rapamycyną jako środkiem zapobiegającym starzeniu. Od tego czasu rapamycyna jest dobrze zbadana w starzeniu się i związanym z wiekiem spadku funkcjonalności, głównie poprzez modulację autofagii, funkcji mitochondriów, sygnalizacji insulinowej i senescencji.

TOR jest silnie konserwowaną kinazą serynową/treoninową z homologami w kilku eukariotach od drożdży do ludzi, co podkreśla jej znaczenie w procesach komórkowych. Wersja mTOR u ssaków istnieje jako dwa odrębne kompleksy, mTOR1 i mTOR2, które różnią się strukturalnie i funkcjonalnie. Kompleks mTOR1 działa jako centralny sensor składników odżywczych i regulator proliferacji, wzrostu i przeżycia komórek. Aktywność mTOR2 jest zwykle zachowana podczas ostrego leczenia rapamycyną, ale długotrwała ekspozycja może również zmniejszyć aktywność mTOR2. Hiperaktywna aktywność mTOR wraz ze starzeniem się wydaje się mieć szkodliwe konsekwencje w somatycznych komórkach macierzystych, zwłaszcza w komórkach macierzystych pochodzących z mięśni.

Rapamycyna i inne związki wykazały znaczące efekty senoterapeutyczne (tj. selektywną zdolność do przywracania lub eliminowania komórek starzejących się). Nie tylko rapamycyna została wykazana przez naszą grupę w celu zmniejszenia senescencji w komórkach macierzystych pochodzących z mięśni, ale inni wykazali, że blokowanie mTOR zmniejsza senescencję komórek macierzystych i związane z tym fenotypy wydzielnicze.

Czy rapamycyna powinna być przepisywana wszechobecnie jako suplement przeciwstarzeniowy? Z pewnością istnieje ogromna ilość dowodów na bezpieczeństwo rapamycyny u zdrowych i starszych ludzi, które zostały dobrze zweryfikowane. Od czasu zatwierdzenia przez FDA w 1999 roku, rapamycyna była stosowana przez miliony pacjentów z bardzo niewielką ilością łagodnych, ale odwracalnych skutków ubocznych. Jednakże, jedną z możliwych strategii jest prawdopodobnie przerywane leczenie wyższymi dawkami przez dłuższy okres czasu. Dodatkowo proponujemy, że podejście kombinatoryczne może być w porządku, aby celować w senescencję w wielu węzłach (hamowanie szlaków anty-apoptotycznych i mTOR) bezpośrednio poprzez użycie wielu środków senoterapeutycznych, takich jak fisetyna i rapamycyna. Ogólnie rzecz biorąc, mnogość danych przedklinicznych i klinicznych z wykorzystaniem rapamycyny silnie sugeruje, że ukierunkowanie mTOR i/lub senescencji jest obiecującą strategią terapeutyczną w celu złagodzenia fenotypów związanych ze starzeniem się i przywrócenia zdrowia i funkcji komórek macierzystych.

Link: https://doi.org/10.18632/aging.103816

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.