Site Overlay

Modified treadmill protocol for evaluation of physical fitness in pediatric age group–comparison with Bruce and Balke protocols

Celem pracy było porównanie klasycznych protokołów Balke i Bruce z naszą modyfikacją protokołu Balke w diagnostyce kardiologicznej dzieci. Modyfikacja protokołu Balke składa się z dziewięciu etapów na 1 min przy stałej prędkości 5,6 km x h(-1) i wznoszeniu się od 6% do 22% w odstępach 2%. Sześćdziesięcioro zdrowych dzieci (średni wiek = 13,3+/-0,2 lat; BMI = 18,8+/-0,6 kg x m(-2); średnia +/- 95% CI), podzielonych na trzy grupy po 20 dzieci, dobranych pod względem wieku, wzrostu i BMI, wykonało integracyjną kardiopulmonarną próbę wysiłkową, stosując jeden z wymienionych protokołów bieżni. Po zakończeniu każdego etapu ćwiczeń oraz w okresie odpoczynku dzieci były proszone o ocenę odczuwanego wysiłku (RPE) przy użyciu skali Borg Category Ratio–CR-10. Wyniki ćwiczeń wykazały, że protokół Balke miał najdłuższy czas trwania (21,7+/-0,6 min.) i najniższe wartości VO2/kg (34,2+/-1,8 ml x min(-1) x kg(-1)) z powodu minimalnych przyrostów obciążenia. Protokół Bruce’a miał pośredni czas trwania (14,9+/-1,1 min.) i dzieci osiągnęły najwyższe wartości VO2/kg (48,6+/-2,7 ml x min(-1) x kg(-1)), ale test ten jest ograniczony objawowo, co jest etycznie niedopuszczalne u dzieci. Dane wysiłkowe wykazały, że nasza modyfikacja klasycznego protokołu Balke miała optymalny czas trwania (11 min.) i pozwoliła uzyskać szczytowe wartości VO2/kg (39,4+/-2,3 ml x min(-1) x kg(-1)) odpowiednie do oceny zdolności wysiłkowej dzieci. Ocena odczuwanego wysiłku przez dzieci była najwyższa w protokole Bruce’a (6,5+/-0,4), a najniższa w oryginalnym protokole Balke’a (4,5+/-0,8). Podsumowując, modyfikacja protokołu Balke jest odpowiednia i wiarygodna do badań przesiewowych i klinicznych w pediatrycznej grupie wiekowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.