Site Overlay

Najlepsze szkoły architektury: Harvard University | Design | Architektura | Wnętrza | Ciekawość – Azure Magazine

Wielodyscyplinarne uczenie się skupione wokół „tac” studyjnych o otwartej koncepcji, które tworzy „fizyczny i pedagogiczny rdzeń” Graduate School of Design

Overview

Pojedyncza struktura studyjna warstwowa Graduate School of Design w Gund Hall została zaprojektowana w celu wyeliminowania silosowego podejścia do dyscyplin i wspierania atmosfery dzielenia się i inspiracji wśród studentów i wydziału. Z biurek rozmieszczonych na różnych poziomach studenci architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania przestrzennego i studiów projektowych mogą analizować i opiniować nawzajem swoje projekty. To tętniące życiem środowisko nauki jest dodatkowo wzbogacone przez zaawansowaną infrastrukturę informacyjną, wzbogacone o media przestrzenie prezentacyjne, obszerne zasoby biblioteczne i otwarty dostęp do technologii produkcji. Dodatkowo, studia wykorzystują zauważonych krytyków wizytujących szkołę, teoretyków i instruktorów (takich jak Jacques Herzog, Rem Koolhaas i Toshiko Mori), inne szanowane wydziały Harvardu i te w pobliskim Massachusetts Institute of Technology. (MArch I jest programem czteroletnim, a MArch II jest programem dwuletnim.)

Notable alumni

Thom Mayne, Joshua Prince-Ramus, Jeanne Gang, Henry Cobb, Fumihiko Maki

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.