Site Overlay

PennsylvaniaCode

§ 3.93. Breweries.

(a) Posiadacz licencji browaru nie może pozwolić patronom na spożywanie alkoholu na terenie objętym licencją, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji.

b) Jeżeli posiadacz zezwolenia na prowadzenie browaru uzyskał zezwolenie na prowadzenie pubu browarnego, restauracji monopolowej, punktu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych lub hotelu, może zezwolić na spożywanie alkoholu na terenie obiektów objętych zezwoleniem zgodnie z wymogami zezwolenia na prowadzenie pubu browarnego, restauracji monopolowej, punktu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych lub hotelu.

c) Jeżeli posiadacz zezwolenia na prowadzenie browaru nie uzyskał zezwolenia na prowadzenie pubu browarnego, restauracji, punktu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, lokalu gastronomicznego lub hotelu na terenie objętym zezwoleniem, może on zezwolić na spożywanie alkoholu na terenie objętym zezwoleniem wyłącznie pod następującymi warunkami:

(1) Konsumpcja może mieć miejsce między godziną 10 a północą.

(2) Jedynym alkoholem, który może być spożywany na terenie objętym licencją są napoje słodowe lub warzone produkowane i będące własnością browaru.

(3) Browar musi dysponować co najmniej dziesięcioma miejscami do siedzenia na terenie objętym licencją, przeznaczonymi do użytku klientów podczas spożywania alkoholu.

(4) Browar udostępnia żywność każdemu klientowi spożywającemu alkohol na terenie objętym licencją podczas spożywania przez niego alkoholu. Żywność musi składać się co najmniej z chipsów ziemniaczanych, precli i podobnych produktów. Żywność może być przygotowana przez browar lub osobę trzecią.

(d) Posiadacz licencji browaru może oferować degustacje słodu lub napojów warzonych produkowanych i należących do browaru zgodnie z § 13.201 i 13.211 (odnoszącymi się do definicji i imprez degustacyjnych).

Upoważnienie

Przepisy niniejszego § 3.93 wydane na mocy sekcji 207(i) i 446(a)(1) Liquor Code (47 P. S. § 2-207(i) i 4-446(a)(1)).

Źródło

Przepisy niniejszego § 3.93 przyjęte 29 maja 2015 r., obowiązujące 30 maja 2015 r., 45 Pa.B. 2594.

Żadna część informacji na tej stronie nie może być powielana w celach zarobkowych ani sprzedawana w celach zarobkowych.

Ten materiał został zaczerpnięty bezpośrednio z oficjalnej bazy pełnotekstowej Pennsylvania Code. Ze względu na ograniczenia HTML lub różnice w możliwościach wyświetlania różnych przeglądarek, ta wersja może się nieznacznie różnić od oficjalnej wersji drukowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.