Site Overlay

Spontaneously arising diseaseExtensive Fatty Replacement of the Pancreas (Pancreatic Lipomatosis) in a Dog

Dwunastoletnia wykastrowana suka rasy mieszanej została skierowana z powodu sporadycznych wymiotów, których częstotliwość wzrastała stopniowo w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Badanie palpacyjne jamy brzusznej ujawniło twardą masę o nieznanej etiologii, zlokalizowaną w obrębie czaszki do połowy jamy brzusznej, podczas gdy badanie chirurgiczne jamy brzusznej ujawniło dobrze zdefiniowaną masę brzuszną pochodzenia trzustkowego. Masa trzustkowa spowodowała boczne przemieszczenie dwunastnicy oraz przyśrodkowe przemieszczenie odźwiernika, co spowodowało upośledzenie odpływu odźwiernikowego. Dalsze badania ujawniły twardą, słabo unaczynioną i grubo zrazikową strukturę. Wyniki badań histopatologicznych wskazywały na ciężką lipomatozę i zanik trzustki. Immunohistochemicznie, resztki komórek trzustki były pozytywne dla cytokeratyn AE1/AE3 i glukagonu, a negatywne dla insuliny. Rutynowa kontrola przeprowadzona przez lekarza weterynarii nie wykazała powikłań pooperacyjnych, ale stan psa nadal się pogarszał i zmarł pomimo leczenia. Lipomatoza trzustkowa jest rzadkim schorzeniem w praktyce małych zwierząt. Etiologia lub czynniki predysponujące nie zostały zidentyfikowane u zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.