Site Overlay

Cloud computing – Perspectiva afacerilor☆

Evoluția cloud computing din ultimii ani este potențial unul dintre cele mai importante progrese din istoria informaticii. Cu toate acestea, pentru ca cloud computing să își atingă potențialul, trebuie să existe o înțelegere clară a diferitelor aspecte implicate, atât din perspectiva furnizorilor, cât și a consumatorilor de tehnologie. În timp ce în prezent se desfășoară numeroase cercetări în domeniul tehnologiei în sine, există o nevoie la fel de urgentă de înțelegere a aspectelor legate de afaceri legate de cloud computing. În acest articol, identificăm punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru industria de cloud computing. Apoi, identificăm diversele probleme care vor afecta diferitele părți interesate de cloud computing. De asemenea, emitem un set de recomandări pentru practicienii care vor furniza și gestiona această tehnologie. Pentru cercetătorii din domeniul SI, prezentăm diferitele domenii de cercetare care necesită atenție, astfel încât să fim în măsură să consiliem industria în anii următori. În cele din urmă, prezentăm câteva dintre problemele cheie cu care se confruntă agențiile guvernamentale care, datorită naturii unice a tehnologiei, vor trebui să se implice îndeaproape în reglementarea cloud computing.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.