Site Overlay

Amygdala Hijack: När känslor tar över

Olika funktioner utförs av olika delar av din hjärna. För att förstå amygdala hijack måste du känna till två av dessa delar.

Amygdala

Amygdala är en samling celler nära hjärnans bas. Det finns två, en i varje hemisfär eller sida av hjärnan. Det är här som känslor ges mening, kommer ihåg och knyts till associationer och reaktioner på dem (emotionella minnen).

Amygdala anses vara en del av hjärnans limbiska system. Den är viktig för hur du bearbetar starka känslor som rädsla och njutning.

Kamp eller flykt

De tidiga människorna utsattes för det ständiga hotet att bli dödade eller skadade av vilda djur eller andra stammar. För att öka chanserna att överleva utvecklades kamp- eller flyktreaktionen. Det är en automatisk reaktion på fysisk fara som gör att du kan reagera snabbt utan att tänka.

När du känner dig hotad och rädd aktiverar amygdala automatiskt kamp- eller flyktresponsen genom att sända ut signaler för att frigöra stresshormoner som förbereder kroppen på att slåss eller fly.

Denna respons utlöses av känslor som rädsla, ångest, aggression och ilska.

Frontallober

Frontalloberna är de två stora områdena längst fram i din hjärna. De är en del av hjärnbarken, som är ett nyare, rationellt och mer avancerat hjärnsystem. Det är här som tänkande, resonemang, beslutsfattande och planering sker.

Frontalloberna gör att du kan bearbeta och tänka på dina känslor. Du kan sedan hantera dessa känslor och bestämma en logisk reaktion. Till skillnad från den automatiska reaktionen i amygdala är reaktionen på rädsla från dina frontallober medvetet kontrollerad av dig.

När du känner att fara föreligger vill din amygdala automatiskt aktivera kamp- eller flyktreaktionen omedelbart. Men samtidigt bearbetar dina frontallober informationen för att avgöra om faran verkligen är närvarande och vilket som är det mest logiska svaret på den.

När hotet är lindrigt eller måttligt åsidosätter frontalloberna amygdala, och du reagerar på det mest rationella, lämpliga sättet. Men när hotet är starkt agerar amygdala snabbt. Den kan övermanna frontalloberna och automatiskt utlösa kamp- eller flyktreaktionen.

Kamp- eller flyktreaktionen var lämplig för de tidiga människorna på grund av hot om fysisk skada. I dag finns det betydligt färre fysiska hot, men det finns många psykologiska hot som orsakas av det moderna livets påtryckningar och stress.

När stress får dig att känna stark ilska, aggression eller rädsla aktiveras kamp- eller flyktresponsen. Det resulterar ofta i en plötslig, ologisk och irrationell överreaktion på situationen. Du kan till och med ångra din reaktion senare.

En psykolog vid namn Daniel Goleman kallade denna överreaktion på stress för ”amygdala hijack” i sin bok ”Emotional Intelligence” från 1995:

Det händer när en situation får din amygdala att ta över kontrollen över din reaktion på stress. Amygdala sätter frontalloberna ur spel och aktiverar kamp- eller flyktreaktionen.

Och utan frontalloberna kan du inte tänka klart, fatta rationella beslut eller kontrollera dina reaktioner. Kontrollen har ”kapats” av amygdala.

Goleman populariserade också begreppet emotionell intelligens (EI) och dess användning för att hjälpa till att hantera dina känslor och styra ditt beteende och tänkande. EI avser att känna igen, förstå och hantera känslor och att känna igen, förstå och påverka andra människors känslor.

Du kan förbättra din EI genom att regelbundet öva på att kontrollera dina känslor och behålla lugnet när de överväldigar dig. För att göra detta måste du först vara medveten om dina känslor och andras känslor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.