Site Overlay

Anatomi av en tvärbindare

Tvärbindande masspektrometri har blivit en central teknik inom strukturbiologin och håller på att expandera sin räckvidd till systembiologi. Dess attraktionskraft ligger i ett snabbt arbetsflöde, hög känslighet och förmågan att tillhandahålla data om proteiner i komplexa system, även i hela celler. Tekniken är starkt beroende av tvärbindningsreagenser. Korsbindningsreagensens anatomi kan vara modulär och ibland bestå av kombinationer av funktionella grupper. Dessa grupper definieras genom begrepp som: selektivitet i reaktionen för att öka informationstätheten, berikbarhet för att förbättra upptäckten, klyvbarhet för att förbättra identifieringsprocessen och isotopmärkning för kvantifiering. Här hävdar vi att både begrepp och funktionella grupper behöver en grundligare experimentell utvärdering, så att vi kan visa exakt hur och var de är användbara när de tillämpas på tvärbindare. Utformningen av tvärbindare bör styras av data, inte bara av koncept. Vi fokuserar på två koncept för tvärbindare med stora konsekvenser för tekniken, nämligen reaktionskinetik för reaktiva grupper och anrikningsgrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.