Site Overlay

Cloud computing – The business perspective☆

Molndatorernas utveckling under de senaste åren är potentiellt ett av de största framstegen i datorernas historia. Om cloud computing ska kunna uppnå sin potential måste det dock finnas en tydlig förståelse för de olika frågor som är inblandade, både ur leverantörernas och konsumenternas perspektiv. Även om det för närvarande bedrivs mycket forskning om själva tekniken finns det ett lika brådskande behov av att förstå de affärsrelaterade frågorna kring molntjänster. I den här artikeln identifierar vi styrkor, svagheter, möjligheter och hot för cloud computing-branschen. Därefter identifierar vi de olika frågor som kommer att påverka de olika intressenterna för cloud computing. Vi utfärdar också en rad rekommendationer för de yrkesverksamma som kommer att tillhandahålla och förvalta denna teknik. För forskare inom informationssamhället beskriver vi de olika forskningsområden som behöver uppmärksammas så att vi kan ge råd till branschen under de kommande åren. Slutligen beskriver vi några av de viktigaste frågorna för statliga myndigheter som, på grund av teknikens unika karaktär, måste bli intimt involverade i regleringen av molntjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.