Site Overlay

Psalm 37

Palm 37 är ett svar på problemet med ondskan, som i Gamla testamentet ofta uttrycks som en fråga: varför har de onda framgång och de goda lider? I New American Bible, Revised Edition, som ges ut av den katolska kyrkan i USA, svarar psalmen att denna situation bara är tillfällig: Gud kommer att vända utvecklingen och belöna de goda och straffa de onda här på jorden. Denna tolkning delas av protestanter. Matthew Henry kallar den Davids uppmaning till tålamod och tilltro till Gud genom de gudfruktigas och de ogudaktigas tillstånd. Charles Spurgeon kallar den ”den stora gåtan om de ogudaktigas välstånd och de rättfärdigas lidande”.

Den är skriven som en akrostik och indelad i diskreta avsnitt. Varje avsnitt avslutas med Guds lösning på frågan.

Psalmen har också uppfattats som en bön från den förföljde som har tagit sin tillflykt till templet eller bildligt talat en tillflykt till Gud. Psalmen avslutas med en bön till Gud för dem som hedrar honom, att han ska välsigna dem med sin rättvisa och skydda dem från de ogudaktigas snaror.

Temat om att ärva landet återkommer fem gånger i denna psalm (i verserna 9, 11, 22, 29 och 34). Dessförinnan, i Psalm 25:13, sägs de rika också att de ska ärva landet. Albert Barnes jämför också de ogudaktiga som avskiljs i psalm 37:2 och 10 med de ogudaktiga som avskiljs i psalm 73:27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.