Site Overlay

Rester av 90 miljoner år gammal regnskog upptäckta under Antarktis is

För cirka 90 miljoner år sedan fanns det en blomstrande tempererad regnskog på västra Antarktis, enligt fossila rötter, pollen och sporer som nyligen upptäckts där, enligt en ny studie.

Världen var annorlunda på den tiden. Under mitten av kritperioden (för 145 miljoner till 65 miljoner år sedan) strövade dinosaurier omkring på jorden och havsnivån var 170 meter högre än i dag. Temperaturen på havsytan i tropikerna var upp till 35 grader Celsius.

Detta brännande klimat gjorde det möjligt för en regnskog – liknande den som finns i Nya Zeeland idag – att slå rot i Antarktis, säger forskarna.

Relaterat: I bilder:

Regnskogens rester upptäcktes under isen i en sedimentkärna som ett team av internationella forskare samlade in från en havsbotten nära Pine Island Glacier i västra Antarktis 2017.

Sedan laget såg kärnan visste de att de hade något ovanligt. Skiktet som hade bildats för cirka 90 miljoner år sedan hade en annan färg. ”Det skilde sig tydligt från lagren ovanför”, säger studiens huvudforskare Johann Klages, geolog vid Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research i Bremerhaven, Tyskland, i ett uttalande.

En operatör på fartyget ”Polarstern” driver MeBo-systemet för havsbottenborrning med hjälp av fjärrstyrd teknik. (Bild: JP Klages/AWI)

I laboratoriet placerade teamet kärnan i en datortomograf. Den resulterande digitala bilden visade ett tätt nätverk av rötter i hela jordlagret. Jorden avslöjade också forntida pollen, sporer och rester av blommande växter från kritaperioden.

Genom att analysera pollen och sporer kunde studiens medforskare Ulrich Salzmann, paleoekolog vid Northumbria University i England, rekonstruera Västantarktis 90 miljoner år gamla vegetation och klimat. ”De många växtresterna tyder på att Västantarktis kust då var en tät tempererad sumpskog som liknar de skogar som finns i Nya Zeeland idag”, säger Salzmann i uttalandet.

Sedimentkärnan avslöjade att Västantarktis under mitten av kritaperioden hade ett milt klimat, med en årlig genomsnittlig lufttemperatur på cirka 54 F (12 C), vilket liknar den i Seattle. Sommartemperaturerna var varmare, med ett genomsnitt på 66 F (19 C). I floder och träsk skulle vattnet ha nått upp till 68 F (20 C).

Den nederbörd som förekom då var dessutom jämförbar med nederbörden i Wales, England, idag, konstaterade forskarna.

De här temperaturerna är imponerande varma med tanke på att Antarktis hade en polarnatt som varade i fyra månader, vilket innebar att en tredjedel av varje år inte hade något livgivande solljus. Världen var dock varmare då, delvis på grund av att koldioxidhalten i atmosfären var hög – till och med högre än vad man tidigare trott, enligt analysen av sedimentkärnan, säger forskarna.

”Före vår studie var det allmänna antagandet att den globala koldioxidhalten under kritaperioden var ungefär 1 000 ppm ,” säger Gerrit Lohmann, medforskare i studien och klimatmodellerare vid Alfred Wegener Institute, i ett uttalande. ”Men i våra modellbaserade experiment krävdes det koncentrationsnivåer på 1 120 till 1 680 ppm för att nå de genomsnittliga temperaturerna då i Antarktis.”

Dessa resultat visar hur potenta växthusgaser som koldioxid kan få temperaturerna att skjuta i höjden, så mycket att dagens iskalla västra Antarktis en gång hyste en regnskog. Dessutom visar det hur viktiga de kylande effekterna av dagens istäcken är, säger forskarna.

Studien publicerades online igår (1 april) i tidskriften Nature.

  • Past bevarad: Bilder av den förstenade skogen
  • Amazonfoton: Träd som dominerar regnskogen
  • Antarktis foton: Smältvattensjö gömd under isen

Originally published on Live Science.

OFFER: Spara minst 53 % med vårt senaste tidningserbjudande!

Med imponerande cuttaway-illustrationer som visar hur saker och ting fungerar, och häpnadsväckande fotografier av världens mest inspirerande skådespel, representerar How It Works toppen av engagerande, saklig underhållning för en mainstream-publik som är angelägen om att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken och de mest imponerande fenomenen på och utanför planeten. How It Works är skriven och presenterad i en stil som gör även de mest komplexa ämnena intressanta och lättförståeliga, och den uppskattas av läsare i alla åldrar.View Deal

Recent news

{{ articleName }}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.