Site Overlay

Resurser för jordmätning

Fototot ovan visar två squashplantor som planterades samma dag av samma person: samma sort, samma fröpaket och samma planteringsdjup. Den stora gröna plantan står i jord med ett optimalt pH-värde på 6,1. Den lilla gula plantan står i jord med ett pH-värde på 5,3 (för surt).

Varför är jorden viktig? Klicka här för att läsa ”Jord – den goda trädgårdsmästarens hemlighet”

Varför är jordprov viktigt? Fördelarna beskrivs närmare i vårt faktablad om jordtestning.

Är du redo att få din jord testad? Resurserna för markundersökningar nedan kan hjälpa dig.

För att komma igång: Gratis MMGA pH-testning av jorden (tillfälligt inställd på grund av Covid-19)

Oavsett om du har en befintlig gräsmatta/trädgård, renoverar en äldre fastighet eller överväger nya planteringar är ett pH-test av jorden en bra utgångspunkt.

Hydrogenpotential (pH) är ett mått på jordens surhet eller alkalinitet. Det använder en 14-gradig skala: Ett pH på 7 är neutralt. Ett pH lägre än 7 är surt; högre än 7 är alkaliskt.

Olika växter har olika pH- och näringsbehov: Blåbär gillar till exempel sur jord med ett pH-värde på 4,5-5,5, medan grönsaker som sallad, spenat, kål och ärter gillar jord med ett pH-värde på 6,0-7,5.

Vänligt pH-värdet är i sig självt inte en indikation på jordens bördighet, men det påverkar växternas förmåga att få tillgång till näringsämnen. Din jord kanske redan innehåller tillräckligt med näringsämnen, men växternas prestanda kan begränsas av en ogynnsam pH-nivå. När du känner till pH-värdet i din jord kan du fatta mer välgrundade beslut om växtval eller eventuellt behov av jordförbättringar.

För att se vilket pH-värde i jorden som föredras av utvalda växter kan du läsa följande faktablad:

  • Ornamentala träd, buskar, vinrankor, perenner, ettåriga växter, marktäckare och gräs
  • Legatväxter, örter och frukter

Digging Deeper: Omfattande jordmätning

Vänligt pH är viktigt, men det är inte det enda som måste beaktas. Ett antal institutioner i New England erbjuder billiga detaljerade jordtester som också undersöker jordens struktur, näringsämnen och mikronäringsämnen, innehållet av organiskt material och förekomsten av giftiga tungmetaller (bl.a. bly och kadmium). Om resultaten för någon faktor ligger utanför det optimala intervallet för de växter du odlar ger ett omfattande jordtest riktlinjer för gödning och andra åtgärder som du kanske vill vidta. Rekommendationerna baseras på miljövänliga metoder för hantering av jordens bördighet.

Utäckande jordtest utförs mot en avgift av många universitet och privata laboratorier. Kolla in de anläggningar för markundersökningar i New England som anges nedan. Kontrollera vilka tester de erbjuder som standard respektive frivilligt (vanligtvis mot en liten extra avgift) och se till att följa instruktionerna för jordprovtagning noggrant. Testresultaten är bara lika bra som det prov du tillhandahåller.

  • University of Massachusetts Extension Service, http://soiltest.umass.edu
  • University of Connecticut, http://soiltest.uconn.edu/
  • The University of Maine, https://umaine.edu/soiltestinglab/
  • University of New Hampshire, https://extension.unh.edu/Problem-Diagnosis-and-Testing-Services/Soil-Testing
  • University of Vermont, uvm.edu/pss/ag_testing

OBS: Markens egenskaper varierar från region till region. Testlaboratorier baserar sina utvärderingar på regionala normer. Om du bor utanför New England och är intresserad av att få din jord testad, kontakta ditt lokala Cooperative Extension Office för att få information om resurser i ditt område.

Hjälp med andra problem

Den som testar jorden kommer INTE att identifiera problem som har att göra med otillräckligt solljus, dränering av jorden, ogräs, insekter, sjukdomar, bekämpningsmedel, herbicider och andra skadekällor. Om du vill ha hjälp med att förstå dessa eller andra problem kan du kontakta Master Gardener Help Line på någon av våra två platser.

Du kan skicka ett e-postmeddelande eller lämna ett meddelande när som helst. För öppettider för hjälplinjen, besök vår webbplats på http:///massmastergardeners.org/what-i-do/.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.