Site Overlay

Spontant uppkommen sjukdomExtensive Fatty Replacement of the Pancreas (Pancreatic Lipomatosis) in a Dog

En 12-årig kastrerad tik av blandras hänvisades till oss på grund av tillfälliga kräkningar som hade ökat successivt i frekvens under de senaste tre månaderna. Palpation av buken avslöjade en fast massa av okänd etiologi, belägen inom kranial till mitten av buken, medan abdominal kirurgisk undersökning avslöjade en väldefinierad abdominal massa av pankreatiskt ursprung. Den pankreatiska massan orsakade en lateral förskjutning av duodenum samt en medial förskjutning av pylorus, vilket resulterade i en försämring av det pyloriska utflödet. Ytterligare undersökning visade en fast, dåligt vaskulariserad och grovt lobulerad struktur. De histopatologiska fynden överensstämde med allvarlig pankreatisk lipomatos och atrofi. Immunohistokemiskt var de kvarvarande pankreascellerna positiva för cytokeratiner AE1/AE3 och glukagon och negativa för insulin. Rutinuppföljning hos den remitterande veterinären visade inga tecken på postoperativa komplikationer, men hunden fortsatte att försämras ytterligare och dog trots medicinsk behandling. Pankreatisk lipomatos är ett sällsynt tillstånd i smådjurspraktiken. Etiologin eller predisponerande faktorer har inte identifierats hos djur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.