Site Overlay

Vad är kleptomani, dess kännetecken, symtom och behandling?

Har du någonsin varit nyfiken på att veta när stöld är kleptomani och när det är rån?
Kleptomani, som beskrivs i DSM-IV Diagnostic Manual of Mental Disorders, är en återkommande svårighet att kontrollera impulser att stjäla föremål. Dessa föremål behövs inte för personligt bruk eller ekonomiskt värde. Ett exempel är att stjäla hundmat och inte ha någon hund.
Varjevtalsadvokater använder ofta termen kleptomani för att hjälpa upprepade tjuvar att undgå fällande domar. De hävdar att ordet ”stöld” är ett av diagnoskriterierna för kleptomani. Men som vi har sett handlar kleptomani inte om vilken stöld som helst, utan om stöld av något som är värdelöst och inte har något ekonomiskt värde för den som stjäl det.

Hur fungerar kleptomani. Kännetecken?

KleptomaniKleptomanen börjar känna ett tvång att stjäla och gör motstånd mot det, men detta motstånd skapar en sådan hjälplöshet och spänning att han eller hon bara kan lindra dessa känslor genom att stjäla föremålet.
Kleptomani klassificeras ofta som tvångssyndrom. Detta är när stölden är ett svar på ett tvång snarare än ilska, hämnd eller vanföreställningar.
Kleptomaner har ofta andra störningar som drogmissbruk, maniska episoder eller ätstörningar, samt höga nivåer av skuld och stress. För många kleptomanipatienter är behandlingen därför inriktad på att behandla andra störningar, och när dessa störningar förbättras försvinner kleptomanin.
För att välja en behandling för kleptomani är det viktigt att ställa en diagnos som visar att patientens beteende beror på den här störningen och inte på någon annan.
Ett av de mest anmärkningsvärda problemen med behandling av kleptomani är patientens svårighet att erkänna sitt problem. Det är vanligt att kleptomaner har skamkänslor som hindrar dem från att be om hjälp, vilket gör det svårt att komma till behandlingsstadiet.

Hur behandlas kleptomani?

Det finns ingen idealisk psykologisk behandling för kleptomani. Valet av rätt behandling beror på patientens förutsättningar, det vill säga deras livsstil, om de har depression eller andra störningar etc.

Behandling av kleptomani

Vad det inte råder någon tvekan om är att en lämplig behandling kommer att hjälpa kleptomanen att eliminera lusten att stjäla. Kognitiva terapier har mycket effektiva metoder för att behandla kleptomani. Inom kognitiv terapi finns till exempel följande olika tekniker:

  • Identifiera missanpassade uppfattningar och beteenden och ersätt dem med sunda uppfattningar och beteenden.

  • Sensibiliseringstekniker där man med hjälp av terapeuten återskapar rånsituationen och patienten ställs inför negativa konsekvenser, t.ex. att åka fast.

  • Desensibiliseringstekniker där patienten får lära sig att kontrollera sina impulser och att slappna av under extrema omständigheter.

  • Aversionstekniker där vissa obehagliga känslor förknippas med stöld.

  • Systematisk desensibilisering, där de tränar på avslappnings- och föreställningstekniker, t.ex. att föreställa sig att man kontrollerar lusten att stjäla.

  • Etc.

Läs om hur narcissistiska personer är och hur man blir av med dem

Här är några riktlinjer för att hjälpa en kleptoman:

  • Känn igen symtomen på kleptomani: vi vet redan skillnaderna mellan en kleptoman och en tjuv. Om du ser att personen med problemet stjäl värdelösa föremål kan du ha att göra med en kleptoman.
  • När du vet att du har att göra med en kleptoman är nästa steg att erbjuda hjälp. För att prata med kleptomanen bör du undvika att skälla ut honom eller henne. Du kan säga något i stil med detta: Jag har lagt märke till att du stjäl en del värdelösa saker och jag tror att detta kan vara ett problem med kleptomani.
  • Förklara inte för honom att han mår dåligt av att vara kleptoman. Som nämnts ovan är en Kleptomaniav svårigheterna med kleptomani att personen kanske ber om hjälp eftersom hen känner sig rädd och skäms över sitt tillstånd. Det är viktigt att inte få dem att skämmas eller känna sig förödmjukade. Det är bäst att du bekräftar dem och sedan uttrycker din oro. Till exempel: Jag vet att du inte kan kontrollera det som händer dig och att det måste vara mycket frustrerande. Jag tror att det som händer dig är något allvarligt som kan få konsekvenser för dig och jag vill hjälpa dig.
  • Hjälp kleptomanen att inse att han eller hon har ett problem. Kleptomani är ett beroende och precis som alla andra beroenden är det svårt att hjälpa missbrukaren om han eller hon inte är medveten om att han eller hon har ett problem. För att hjälpa en kleptoman är det viktigt att hålla sig lugn och visa på ett medkännande sätt att du vill hjälpa honom eller henne. Ibland kan vi prata med dem om de möjliga konsekvenserna om de åker fast, men alltid i en rådgivande ton och utan anklagelser. Till exempel: Det du gör är olagligt och kan få allvarliga konsekvenser, till exempel att du blir arresterad eller inlåst, vilket kan få många negativa konsekvenser i ditt liv.

Läs om hur avundsjuka människor är

Författare: Rebeca Carrasco

Om du är intresserad, gilla den här artikeln på Facebook och följ oss
dela den här artikeln i nätverken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.